Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Aktuality celý článek
Aktuality
zápisy do MŠ | 20.04.2021 Zpět na seznam aktualit Aktuality

Mateřská škola Sosnová 367 zve srdečně všechny děti i rodiče k zápisu pro školní rok 2021 – 2022 ve dnech 2. 5. – 14. 5. 2021                                      

Z důvodů epidemiologické situace bude probíhat zápis bez přítomnosti dětí.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit a doručit škole:

- žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + kopie rodného listu  ZDE

- přihláška k přijetí do MŠ – ZDE

- souhlas se zpracováním osobních údajů – ZDE

- vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu – ZDE - (podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) 

Žádost lze doručit do MŠ: (zvolte 1 možnost)

  • osobně v kanceláři vedoucí učitelky (pouze 3. 5.  – 4. 5.  8.00 – 15.00hod.)
  • vhozením do poštovní schránky MŠ (umístěna u dveří kuchyně MŠ)
  • poštou na adresu školy (MŠ Sosnová 367, Třinec)
  • emailem s elektronickým podpisem – mssosnova@7zstrinec.cz
  • prostřednictvím datové schránky školy: twxp9p8

 Následující postup:

  • Mateřská škola převezme žádosti rodičů.
  • Po doručení veškerých dokladů škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky nebo sms zprávou a přidělí k žádosti registrační číslo.
  • Škola rozhodne o přijetí dítěte do mateřské školy dle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 4. 6. 2021 na webu mateřské školy a na vstupních dveřích do mateřské školy, kde přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.
  • V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.

Plakát k zobrazení – ZDE.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ZDE.

S platností od 1.9.2017 bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povinné předškolní vzdělávání pro dítě, které dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§34, odst.1 školského zákona). Přečtěte si, prosím, informační materiál pro rodiče, který zpracovalo MŠMT. Informace o povinném předškolním vzdělávání - ZDE.

 Obecně závazná vyhláška č. 12/2019 o školských obvodech základních škol a mateřských škol ZDE.

autor: D
 Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki