Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Aktuality

Aktuality

rozhodnutí o přijetí do MŠS | 04.06.2021 | zobr: 37x

ROZHODNUTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165, odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

  uchazeči s těmito registračními čísly:

101/2021                 107/2021             113/2021

102/2021                 108/2021             114/2021

103/2021                 109/2021             115/2021

104/2021                 110/2021             116/2021

105/2021                 111/2021             117/2021

106/2021                 112/2021             208/2021

jsou přijati od 1. 9. 2021 školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Sosnová 367, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace.  Klikni zde

DRAVÍ PTÁCI V MŠ | 04.06.2021 | zobr: 33x

DRAVCI V MŠ

Naši MŠ včera také navštívili dravci. Přilétli k nám z Karviné, aby se představilo více než 10 krasavců z ptačí říše. Děti se na vystoupení hodně těšily, některé se i trošku obávaly velkých zobáků a drápů, ale věděly, že když budou ukázněně sedět a nedělat prudké pohyby, že se jim nic nestane. Pan sokolník měl poutavé a legrační vyprávění, dětem přiblížil svět těchto ptáků mnohými zajímavostmi, děti si mohly pohladit například sovu pálenou a ti nejrychlejší byli za své odpovědi odměněni ptačím pírkem. Představil se nám např. puštík, káně, sýček, orel nebo poštolka. Mrkněte, jak jim to slušelo. foto

Kouzelník | 03.06.2021 | zobr: 37x

KOUZELNÍK

V rámci MDD byla jedna z akcí návštěva kouzelníka.  Většina dětí viděla takové vystoupení poprvé, takže se na kouzla moc těšila. Pan kouzelník byl skvělý..dokázal děti zaujmout nejen svými kouzly, ale taky je zapojil do vystoupení. Děti to moc bavilo a z kouzel byly úplně paf:-)foto

provoz MŠ | 07.05.2021 | zobr: 55x

MILÍ RODIČE A DĚTI,

od pondělí 10. 5. 2021 se konečně otevírá školka pro všechny děti

BEZ ROUŠEK, BEZ TESTOVÁNÍ

Už se na Vás moc těší zaměstnanci MŠ SosnováUsmívající se

 

prosba | 05.05.2021 | zobr: 65x

Obrázek Srdce Na Dlani, HD Png Download , Transparent Png Image - PNGitemPROSBA O POMOC

Náš kamarád ze školky Mike bojuje od malička s leukémií. Už to vypadalo, že to nejhorší má za sebou a začal chodit s námi do školky. Má staršího sourozence a malou sestřičku, která se nedávno narodila. Teď se však nemoc vrátila a musel na ozařování do nemocnice v Brně, kde čeká na vhodného dárce kostní dřeně. Pravděpodobně Mike bude převezen do Prahy a peníze půjdou mamince na dopravu (bydlí v Třinci na sídlišti Sosna). Je také nutnost zajistit péči pro malou sestřičku v době maminčiny nepřítomnosti. Proto Vás všechny moc prosíme o jakýkoliv finanční příspěvek na transparentní účet, který byl založen už při prvním ataku nemoci https://rokac.cz/pomahame/ (uveden níže). Věříme, že všechno dobře dopadne a my si s Mikem budeme moci zase hrát.

Děkují děti a zaměstnanci MŠ Sosnová v Třinci

Číslo účtu: Fio banka 2901570472/2010

zápisy do MŠ | 20.04.2021 | zobr: 64x

Mateřská škola Sosnová 367 zve srdečně všechny děti i rodiče k zápisu pro školní rok 2021 – 2022 ve dnech 2. 5. – 14. 5. 2021                                      

Z důvodů epidemiologické situace bude probíhat zápis bez přítomnosti dětí.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit a doručit škole:

- žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + kopie rodného listu  ZDE

- přihláška k přijetí do MŠ – ZDE

- souhlas se zpracováním osobních údajů – ZDE

- vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu – ZDE - (podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) 

Žádost lze doručit do MŠ: (zvolte 1 možnost)

  • osobně v kanceláři vedoucí učitelky (pouze 3. 5.  – 4. 5.  8.00 – 15.00hod.)
  • vhozením do poštovní schránky MŠ (umístěna u dveří kuchyně MŠ)
  • poštou na adresu školy (MŠ Sosnová 367, Třinec)
  • emailem s elektronickým podpisem – mssosnova@7zstrinec.cz
  • prostřednictvím datové schránky školy: twxp9p8

 Následující postup:

  • Mateřská škola převezme žádosti rodičů.
  • Po doručení veškerých dokladů škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky nebo sms zprávou a přidělí k žádosti registrační číslo.
  • Škola rozhodne o přijetí dítěte do mateřské školy dle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 4. 6. 2021 na webu mateřské školy a na vstupních dveřích do mateřské školy, kde přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.
  • V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.

Plakát k zobrazení – ZDE.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ZDE.

S platností od 1.9.2017 bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povinné předškolní vzdělávání pro dítě, které dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§34, odst.1 školského zákona). Přečtěte si, prosím, informační materiál pro rodiče, který zpracovalo MŠMT. Informace o povinném předškolním vzdělávání - ZDE.

 Obecně závazná vyhláška č. 12/2019 o školských obvodech základních škol a mateřských škol ZDE.

prezentace | 19.04.2021 | zobr: 51x

1. třída  na Základní škole Kaštanová

Potřebuje Vaše dítě individuální přístup? 100% péči při zvládání úkolů? Domácí prostředí ve výuce?

Tak to vše a ještě více nabízí 7.ZŠ.

Klikněte zde, nebo rovnou zavolejte na tel.číslo730 575 885.

provoz MŠ | 16.04.2021 | zobr: 63x

PROVOZ MŠ PRO PŘEDŠKOLNÍ A PŘIHLÁŠENÉ DĚTI

od 19. 4. 2021

PO - PÁ 6.30 - 15.30 hod.

školé | 16.04.2021 | zobr: 56x

ŠKOLNÉ za měsíci duben

Platba za školné bude probíhat až při otevření mateřské školy. Děti, které školku nenavštěvují žádnou platbu NEPROVEDOU. 

(Vyúčtování přeplatků, které může vzniknout, bude provedeno v červnu)

Rodiče, kteří v rámci IZS své děti do školky přivedly v měsíci dubnu a nejsou předškoláci, zaplatí poměrnou částku (100,-Kč/týden = 3 týdny 300,-Kč, 2 týdny 200,-Kč).  

Informace na tel. 730 575 888

Děkujeme za pochopení

ved.uč. Letovancová Dáša

provoz MŠ | 07.04.2021 | zobr: 70x

VÁŽENÍ RODIČE

Od 12. 4. 2021 bude provoz MŠ Sosnová pouze pro předškolní děti.

Provoz MŠ bude po dobu určitou od 7.00 – 15.00 hod.

Zákonný zástupce společně se svým dítětem před vstupem do MŠ provede AG test na vymezeném místě. Test bude probíhat 2x týdně (zpravidla v po + čt). Zákonný zástupce dítěte po provedení testu vyčká na výsledek 15 minut. Výsledek bude zaznamenán do příslušného formuláře. Při negativním testu může rodič své dítě odvést na třídu. Při pozitivním testu dítě ihned odvede z prostor MŠ a kontaktuje svého pediatra. 

Video s ukázkou odběru RT-PCR testu zde.

Leták pro rodiče zde.

stránka: 123
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki