Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Aktuality celý článek
Aktuality
Zápis do MŠ | 20.04.2021 Zpět na seznam aktualit Aktuality

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
se bude konat ve dnech 3. - 14. 5. 2021 
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit a doručit škole:

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + přiložit kopii rodného listu dítěte
-
Přihlášku dítěte
- Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte - podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
- Souhlas se zpracováním osobních údajů

 Způsob doručení dokumentů (zvolte 1 možnost):

  • elektronicky s elektronickým podpisem na e-mail: mshabrova@7zstrinec.cz
  • prostřednictvím poštovních služeb na adresu: Mateřská škola, Habrová 249, 739 61, Třinec
  • vhozením do poštovní schránky mateřské školy
  • odesláním do datové schránky školy: tvxp9p8
  • osobně (pouze 3. - 4. 5. od 8:00 - 15:00 hod.) 

Následující postup:

  1. Mateřská škola převezme žádosti rodičů.
  2. Po doručení veškerých dokladů škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky nebo sms zprávou a přidělí k žádosti registrační číslo.
  3. Škola rozhodne o přijetí dítěte do mateřské školy dle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 4. 6. 2021 na webu mateřské školy a na vstupních dveřích do mateřské školy, kde přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.
  4. V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.

 Tiskopisy potřebné k zápisu do mateřské školy ke stažení níže:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přihláška k zápisu do MŠ

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte 

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Plakát k zobrazení zde.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání zde. 

S platností od 1.9.2017 bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povinné předškolní vzdělávání pro dítě, které dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§34, odst.1 školského zákona). Přečtěte si, prosím, informační materiál pro rodiče, který zpracovalo MŠMT. Informace o povinném předškolním vzdělávání - zde.

Obecně závazná vyhláška č. 12/2019 o školských obvodech základních škol a mateřských škol zde.

autor: MN
 Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit

KONTAKT:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Habrová 249

739 61 TŘINEC

  

Tel.:558 993 627
       730 575 887

Kuchyň:558 993 628

mshabrova@seznam.cz

 

http://www.7zstrinec.cz/archiv/uvodni_stranka_2016-17/357.html?ida=354&pp=uvodni_stranka_2016-17
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki