Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Aktuality

Aktuality

Prázdninový provoz | 12.07.2021 | zobr: 7x

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE V OBDOBÍ OD 19. - 30. 7. 2021

POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI. 

 

Informace o provozu MŠ

 

 • otevřeno 6:00 – 16:00 hodin
 • příchod dětí do 8:00
 • vyzvedávání po obědě 12:00 - 12:15 (osobně nahlaste předem učitelce)
 • vyzvedávání odpoledne 14:30 -16:00
 • omlouvání se uskutečňuje osobně učitelce nebo telefonicky (558 993 627), v případě náhlého onemocnění do 8:00.

 

 

Výlet | 11.06.2021 | zobr: 35x

 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ | 04.06.2021 | zobr: 32x

Klikněte na obrázek pro zobrazení

prosba | 15.05.2021 | zobr: 27x

PROSBA O POMOC

Kamarád ze školky MŠ Sosnová Mike bojuje od malička s leukémií. Už to vypadalo, že to nejhorší má za sebou a začal chodit s námi do školky. Má staršího sourozence a malou sestřičku, která se nedávno narodila. Teď se však nemoc vrátila a musel na ozařování do nemocnice v Brně, kde čeká na vhodného dárce kostní dřeně. Pravděpodobně Mike bude převezen do Prahy a peníze půjdou mamince na dopravu (bydlí v Třinci na sídlišti Sosna). Je také nutnost zajistit péči pro malou sestřičku v době maminčiny nepřítomnosti. Proto Vás všechny moc prosíme o jakýkoliv finanční příspěvek na transparentní účet, který byl založen už při prvním ataku nemoci https://rokac.cz/pomahame/ (uveden níže). Věříme, že všechno dobře dopadne a děti MŠ Sosnová si s Mikem budou moci zase hrát.

Děkujeme, že jste ochotni pomoci

Číslo účtu: Fio banka 2901570472/2010

Oznámení | 07.05.2021 | zobr: 56x

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI,

přicházíme s dobrou zprávou Mrkající

od pondělí 10. 5. 2021 se konečně otevírá školka pro všechny děti

BEZ ROUŠEK a BEZ TESTOVÁNÍ.

Provoz MŠ bude od 6 - 16 hod. 

Moc se na vás těšíme Smějící se Smějící se Smějící se

LÁSKOVNÍK | 04.05.2021 | zobr: 49x

ZŠ Kaštanová | 03.05.2021 | zobr: 51x

Chcete klid a pohodu pro Vaše děti? 

Chcete individuální přístup?  

TAK TO VÁM MŮŽE NABÍDNOUT PRÁVĚ 7. ZŠ KAŠTANOVÁ.

Díky malému kolektivu a rodinnému přístupu děti získávají jistotu a chuť pracovat.

Co vše škola nabízí? Klikněte zde

nebo rovnou zavolejte na tel.číslo 730 575 885.

 CO O ŠKOLE ŘEKLI RODIČE DĚTÍ K PŘEČTENÍ ZDE.

Zápis do MŠ | 20.04.2021 | zobr: 55x

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
se bude konat ve dnech 3. - 14. 5. 2021 
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit a doručit škole:

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + přiložit kopii rodného listu dítěte
-
Přihlášku dítěte
- Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte - podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
- Souhlas se zpracováním osobních údajů

 Způsob doručení dokumentů (zvolte 1 možnost):

 • elektronicky s elektronickým podpisem na e-mail: mshabrova@7zstrinec.cz
 • prostřednictvím poštovních služeb na adresu: Mateřská škola, Habrová 249, 739 61, Třinec
 • vhozením do poštovní schránky mateřské školy
 • odesláním do datové schránky školy: tvxp9p8
 • osobně (pouze 3. - 4. 5. od 8:00 - 15:00 hod.) 

Následující postup:

 1. Mateřská škola převezme žádosti rodičů.
 2. Po doručení veškerých dokladů škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky nebo sms zprávou a přidělí k žádosti registrační číslo.
 3. Škola rozhodne o přijetí dítěte do mateřské školy dle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 4. 6. 2021 na webu mateřské školy a na vstupních dveřích do mateřské školy, kde přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.
 4. V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.

 Tiskopisy potřebné k zápisu do mateřské školy ke stažení níže:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přihláška k zápisu do MŠ

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte 

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Plakát k zobrazení zde.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání zde. 

S platností od 1.9.2017 bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povinné předškolní vzdělávání pro dítě, které dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§34, odst.1 školského zákona). Přečtěte si, prosím, informační materiál pro rodiče, který zpracovalo MŠMT. Informace o povinném předškolním vzdělávání - zde.

Obecně závazná vyhláška č. 12/2019 o školských obvodech základních škol a mateřských škol zde.

školné | 10.04.2021 | zobr: 55x

Vážení rodiče,

platba a vyúčtování školného proběhne po otevření MŠ pro mladší děti. Nyní školné, prosím, neplaťte.

Děkuji za pochopení.
Monika Niedobová
veducí učitela MŠ

Informace pro rodiče | 08.04.2021 | zobr: 58x

Vážení rodiče,
od pondělí 12. 4. 2021 bude naše mateřská škola otevřena pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou.

 Provoz mateřské školy bude omezen na dobu od 6,30 - 15,30 hod.

Níže uvedené informace k otevření si důkladně pročtěte:

1. Děti se budou testovat vždy 2krát týdně v pondělí a ve čtvrtek nebo další den, pokud dítě chybělo v den testování, a to antigenními testy SINGCLEAN - tento test se provádí z nosní dutiny. Není však potřeba tyčinku zastrkávat daleko do nosu.

Instruktážní video zde.
Instruktážní leták zde.

2. Test bude provádět rodič nebo písemně pověřená dospělá osoba (prarodič, teta apod.). 

3. Ráno (v pondělí a ve čtvrtek) se nejdřív dostavte s dítětem na TEST, který se bude provádět v šatně třídy "Broučků". Nebudete se muset zouvat, ani svlékat. U testování bude vždy osoba, která na testování bude dohlížet, testy zapisovat a vyhodnocovat. 

4. Každé testované dítě bude zaznamenáno v tabulce, do které se bude zapisovat datum a hodina testu,pojišťovna a vyhodnocení testu.

5. Po testování počkají rodiče 15 minut na výsledek na školní zahradě (případně v autě,kde si budou hlídat čas) s řádnými rozestupy od ostatních nejméně 2m. 

6. Pokud bude test negativní, mohou přejít do šatny "Sluníček" a po převlečení předat dítě ke vzdělávání.
Pokud bude test pozitivní, obdrží rodiče potvrzení od MŠ pro obvodního lékaře,
který vypíše žádost k PCR testování.
Pokud bude test neplatný, test se musí provést znovu.

7. Prosíme rodiče, aby své děti na testování připravili
a aby počítali s časovou rezervou v den testování 20 - 25 min.
Při testování je nutné dodržovat přísné hygienické podmínky (dezinfekce rukou, respirátory, roušky), nezapomeňte že i děti musí mít roušku, když vejdou do šatny.
Při testování ji pouze na chvíli poodkryjí.

8. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu nebo o negativním výsledeku POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.
Obojí je ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře) – prosím počítejte s tím a doklad doložte první den docházky dítěte do MŠ.     

Milé děti, vážení rodiče, věříme, že společně vše zvládneme a že společně budeme dělat maximum pro to, aby děti co nejméně pocítily povinně nastolená opatření.

Vedoucí učitelka Monika Niedobová
a celý kolektiv MŠ

stránka: 1234

KONTAKT:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Habrová 249

739 61 TŘINEC

  

Tel.:558 993 627
       730 575 887

Kuchyň:558 993 628

mshabrova@seznam.cz

 

http://www.7zstrinec.cz/archiv/uvodni_stranka_2016-17/357.html?ida=354&pp=uvodni_stranka_2016-17
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki