Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaRodičům prvňáčků 2021/2022

Rodičům prvňáčků 2021/2022

Obecně závazná vyhláška č. 12/2019,

kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených statutárním městem Třinec, s účinností 3. 1. 2020, zde.

Zde jednoduchý nástroj pro rodiče, kteří vybírají školu pro svého prvňáčka.

Naše škola nabízí:

  • učitelé se zaměřují na obsah výuky v souladu se školním vzdělávacím programem, a zároveň podporují otevřené vztahy mezi dětmi, vztahy založené na toleranci a osobní pohodě,
  • učitel je partnerem i průvodcem při vzdělávání i výchově dítěte,
  • společenství rodičů ovlivňuje fungování a pravidla školy prostřednictvím školské rady, pravidelným setkáváním sdružení rodičů školy s vedením školy, otevřenou komunikaci ředitelky školy s jednotlivými rodiči dle přání rodičů. V Otevřené třídě se rodiče spolupodílejí na vzdělávání svých dětí nejen prostřednictvím zážitkových programů.
  • stát plně hradí vzdělávání každého dítěte. Rodič, pokud má zájem, přispívá na nadstandardní aktivity pro své dítě. V Otevřené třídě rodiče přispívají na dalšího průvodce, zážitkové programy, nadstandardní pomůcky.
  • nabízíme tvořivé aktivity a činnosti, které rozvíjí logické myšlení, chuť a touhu objevovat a zkoumat, seberealizaci každého dítěte,
  • rodič je pravidelně informován o výsledcích vzdělávání svého dítěte, o jeho pokroku. Učitel společně s rodičem pomáhá dítěti zvládnout případné obtíže.
  • všichni zaměstnanci školy jsou asertivní vůči přání rodičů i jejich dětí.

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce, 16.12.2016, Čj.

 MSMT-27988/2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává tyto informace, které mají sloužit jako metodická pomoc pro základní školy k organizaci zápisů k povinné školní docházce, jejichž součástí může být orientační posouzení školní připravenosti, respektive schopností a dovedností dítěte v oblastech stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen „RVP PV“), tj. očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí, které lze v průběhu zápisu orientačně posoudit. Celý dokument si můžete přečíst zde.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

"po rozkliknutí" obrázku můžete nalézt odpovědi na otázky, které se týkají budoucího vzdělávání vašeho dítěte ve škole.

 

Jak vybrat školní brašnu?

Odpověď na otázku naleznete zde.

Tento zdravotně výchovný materiál byl vydán za finanční podpory dotačního programu MZ „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví 2011“, projekt č. 10140 „Program škola podporující zdraví v ČR: rozvoj, inovace a hodnocení“.

 

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki