Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránka

Vítejte na internetových stránkách ZŠ a MŠ Třinec Kaštanová

Vážení rodiče, milí žáci,

předkládáme aktuální informace k 5.5.2020.

Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření zde.

 Manuál pro mateřské školy naleznete ZDE, pro školy základní pak ZDE a školy střední a konzervatoře ZDE.

Součástí materiálů je také čestné prohlášení, které je k vytištění ZDE.

Více o harmonogramu uvolňování v oblasti školství se můžete dočíst ZDE.

Aktuality, zdroj: http://www.pedagogicke.info/2020/05/msmt-soubor-hygienickych-pokynu-pro.html

MŠMT: Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že na přelomu dubna a května připraví soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy. Ministr školství Robert Plaga v pátek 1. května, na tiskové konferenci oznámil, že resort materiály finalizoval a budou distribuovány do škol a zřizovatelům. "Na materiálech jsme úzce spolupracovali s ministerstvem zdravotnictví a jeho pracovní skupinou pro řízení uvolňování karanténních opatření v čele s epidemiologem Rastislavem Maďarem. Primární pro nás byla proveditelnost. Jsem toho názoru, že se nám podařilo najít dobrý kompromis," řekl ministr školství na tiskové konferenci.

Manuály ke stažení:

mateřské školy
základní školy
základní umělecké školy
střední školy a konzervatoře
vyšší odborné školy
jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školy, které realizují jednoleté pomaturitní studium
školská poradenská zařízení (včetně čestného prohlášení platné POUZE pro ŠPZ)
domovy mládeže/internáty
střediska volného času
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

AKTUALIZOVÁNO: Harmonogram uvolňování v oblasti školství

koronavirus-vykricnik
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Do škol se pak budou moci na dobrovolné bázi vrátit také žáci prvních stupňů základních škol. Více zde.
 
Podrobnější informace k otevření škol lze přečíst zde a zde. Dosud není vydána metodika MŠMT, jak postupovat ve školách při jejich otevření.

Vážení žáci a rodiče,

informace k současnému stavu ve školství, souhrn opatření a doporučení si můžete přečíst zde.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast student ve školách při výuce, a to formou „manuálu“ pro všechny segmenty vzdělávací soustavy, na které pracujeme spolu s epidemiology a ministerstvem zdravotnictví, a která bude zveřejněna na přelomu dubna a května, vydá MŠMT. 

Více se můžete dozvědět zde.

Předškoláci - budoucí prvňáčci, vážení rodiče, přátelé školy,

děkujeme Vám všem, kteří jste se zapsali do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.

Vážení rodiče, škola Vás bude tel. informovat o přijetí dítěte, následně obdržíte doporučený dopis s rozhodnutím školy.

Těšíme se na spolupráci a vzájemná setkávání nejen při učení dětí.

Kdo by nadále projevil zájem o vzdělávání svého dítěte ve škole, kde žáci školy mají všeobecný přehled o životě a společnosti, vědomosti získávají nenásilnou atraktivní formou, nebojí se otevřeně slušně mluvit se spolužáky a učiteli, spolupracují bez rozdílu věku, umí se učit, znají své potřeby, radosti i úskalí svého učení, pak kontaktujte ředitelku školy, tel. 730 575 885. Mgr. Iveta Hudzietzová

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ, 20. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření Celý dokument zde.

Harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností

Naleznete zde.

Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny. O nošení/nenošení rozhodne vyučující, povinně pak roušky ve společných prostorách školy.

Více zde.

Tisková zpráva MŠMT, která předkládá harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství zde.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tiskovou zprávu

Ošetřovné bezbolestně - návod jak postupovat

Informace pro školy, rodiče a zaměstnavatele naleznete zde.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU

Ministerstvo školství se v posledních dnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s vyhlášením nouzového stavu na území ČR. Níže vám přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Dotazy budou průběžně aktualizovány. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, prosím, kontaktujte naše speciální linky, které jsme v souvislosti s aktuální situací zřídili. Děkujeme všem!   

Nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví. Nejčastější dotazy týkající se vysokých škol naleznete ZDE

Mateřské školy 

  • Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá  MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/. Formulář na ošetřovné potvrzuje školka, je možné i elektronicky. 
  • Pokud je MŠ v provozu, tak se na ni neuplatňuje žádné omezení 15 dětí (toto pravidlo bylo zmíněno v kontextu určování institucí k hlídání dětí ve věku 3-10 let vybraných potřebných profesí). 
  • Zřízení dětské/hlídací skupiny ve firmě/neziskovou organizací je podle názoru MŠMT možné. Musí být dodržovány zásady hygieny. 

Roušky

  • Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. V rámci možností by děti měly mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd.

Zápisy do prvních tříd

  • Zápisy k povinné školní docházce budou probíhat od 1. do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termín zápisu stanoví ředitel školy. MŠMT doporučuje upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (například prostřednictvím datové schránky, emailu s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Podrobné informace k zápisům najdete zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Vážení rodiče, přátelé školy, aktuality ke koronaviru a uzavření škol.

26. 3. 2020, Ministerstvo práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/)

14:15 - Stát na půl roku odpustí všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění, a to zpětně od března 2020. Zákon dnes podepsal prezident republiky, tím došlo k jeho definitivnímu schválení. Více informací naleznete ZDE

14:00 - Ošetřovné bude zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení. Nárok na ošetřovné tak mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Pečujícíc se v péči budou moci libovolně vystřídat. Tyto a další změny v ošetřovném budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19. Dnešní podpis prezidentem republiky dovršil proces schválení zákona. Více informací ZDE

12:00 - ČSSZ vydalo aktualizované údaje počtů neschopenek a karantén. Statistiky si můžete prohlédnout ZDE.

11:45 - MPSV omezí kvůli COVID-19 papírování. Lidé pobírající některé dávky nebudou muset dokládat aktuální příjmy. Více se dočtete ZDE.

VÍCE INFORMACÍ A ARCHIV AKTUALIT NALEZNETE ZDE

Vážení rodiče dětí, které navštěvují MŠ

V případě potřeby zajištění nezbytné péče o dítě předškolního věku zůstává k dispozici mateřská škola na ulici Štefánikova č. p. 772 pro rodiče a zákonné zástupce jako jsou zaměstnanci integrovaného záchranného systému, městské policie, poskytovatelé  zdravotních a sociálních služeb, příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a dalších povolání nezbytných pro chod státu.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ PROVÁDĚJTE VŽDY TELEFONICKY A PŘEDEM NA TELEFONNÍM ČÍSLE 731 688 279 NEBO 558 997 044.

RODIČE SI MUSÍ PŘED PŘIHLÁŠENÍM DÍTĚTE ZAJISTIT KOPII EVIDENČNÍHO LISTU DÍTĚTE ZE SVÉ KMENOVÉ MŠ S POTVRZENÍM O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE.

Kontaktujte vedoucí učitelku MŠ:

MŠ Habrová: Monika Niedobová, email: mshabrova@7zstrinec.cz, tel: 730575887

MŠ Sosnová: Dagmar Letovancová, email: mssosnova@7zstrinec.cz, tel.: 730575888

stránka: 12345678
Červen 2020
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
pondělí, 1. června
slaví: Laura

Zde se můžete přihlásit pro zadávání, změnu
i odhlašování obědů.

 

Mám zájem o terénní výuku.
ano / 28040
ne / 26933
Celkem hlasů: 54973
http://www.7zstrinec.cz/archiv/uvodni_stranka_2016-17/357.html?ida=354&pp=uvodni_stranka_2016-17
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki