Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Aktuality celý článek
Aktuality
zápisy do MŠ | 26.04.2020 Zpět na seznam aktualit Aktuality

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
se bude konat ve dnech 4. - 15. 5. 2020 
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit a doručit škole:

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + přiložit kopii rodného listu dítěte

- Přihlášku dítěte

- Čestné prohlášení o očkování - v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Způsob doručení dokumentů (zvolte 1 možnost):

  • elektronicky s elektronickým podpisem na e-mail: mssosnova@7zstrinec.cz
  • prostřednictvím poštovních služeb na adresu: Mateřská škola, Sosnová 367, 739 61, Třinec
  • vhozením do poštovní schránky mateřské školy
  • odesláním do datové schránky školy: tvxp9p8

Následující postup:

   1. mateřská škola převezme žádosti rodičů;
   2. škola do 30 dnů rozhodne o přijetí dítěte do mateřské školy dle Kritérií pro přijímání dětí
       k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021;
   3. vedoucí učitelka telefonicky vyzve rodiče k převzetí Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu
       vzdělávání.

 Tiskopisy potřebné k zápisu do mateřské školy ke stažení níže:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přihláška k zápisu do MŠ

Čestné prohlášení k očkování


Plakát k zobrazení zde.

Dětský očkovací kalendář k nahlédnutí zde.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání zde. 

S platností od 1.9.2017 bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povinné předškolní vzdělávání pro dítě, které dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky (§34, odst.1 školského zákona). Přečtěte si, prosím, informační materiál pro rodiče, který zpracovalo MŠMT. Informace o povinném předškolním vzdělávání - zde.

Obecně závazná vyhláška č. 12/2019 o školských obvodech základních škol a mateřských škol zde.

 

autor: D
 Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki