Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Aktuality celý článek
Aktuality
rozhodnutí o přijetí do MŠS | 04.06.2021 Zpět na seznam aktualit Aktuality

ROZHODNUTÍ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165, odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

  uchazeči s těmito registračními čísly:

101/2021                 107/2021             113/2021

102/2021                 108/2021             114/2021

103/2021                 109/2021             115/2021

104/2021                 110/2021             116/2021

105/2021                 111/2021             117/2021

106/2021                 112/2021             208/2021

jsou přijati od 1. 9. 2021 školního roku 2021/2022 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Sosnová 367, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace.  Klikni zde

autor: D
 Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki