Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Aktuality celý článek
Aktuality
Projekty pro předškoláky | 06.09.2017 Zpět na seznam aktualit Aktuality

V letošním školním roce jsme se s předškoláky přihlásili do dvou projektů:

1. Integrační a vzdělávací program Medvídek NIVEA
- program vychází z aktuálních požadavků na předškolní vzdělávání, je založen na současných vědeckých poznatcích o vývoji dítěte, respektuje jeho potřeby i zájmy. Byl vytvořen plně v souladu s koncepcí závazného kurikulárního dokumentu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení. Představuje pro dítě přirozenou motivaci na cestě od prožitku k poznání a svým etickým dopadem přispívá k jeho celkové kultivaci a socializaci. Vyvolává zájem o poznání a tvořivou činnost, rozvíjí řeč a samostatné myšlení, učí prověřovat a hodnotit vlastní schopnosti, jednat a spolupracovat s druhými.                                                                 Více o projektu zde.

 

 

2. Třinec cvičí s dětmi pro radost a pro zdraví“
- je zaměřen na děti předškolního věku. Jeho cílem je zapůsobit na širokou veřejnost a poukázat na důležitost pravidelného pohybu v životě dětí (v životě rodiny). Náplní projektu jsou „hodiny tělesné výchovy s prvky základní gymnastiky“, jejichž cílem je všestranný rozvoj a motivace dětí. Cvičení ve formě nejrůznějších her, básniček a písniček spojených s pohybem a soutěžemi, které je pro děti zábavné a bere ohled na individuální schopnosti jednotlivých dětí. Cvičení je v prvé řadě zaměřeno na rozvoj obratnosti (orientace v prostoru, rovnováha, pohyblivost, ovládání vlastního těla apod.), ale také na správné držení těla (nácvikem jednoduchých zpevňovacích cviků), rozvoj odrazových schopností a rychlosti.
Více o projektu
zde.

autor: MN
 Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit

KONTAKT:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Habrová 249

739 61 TŘINEC

  

Tel.:558 993 627
       730 575 887

Kuchyň:558 993 628

mshabrova@seznam.cz

 

 

 

 

 

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki