Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

Lenka Puczoková, třídní učitelka

16.11.2020

Vážení rodiče a milé děti, 

jak už všichni víte, ve středu 18.11. se naše třída vrací do školy k prezenční výuce. 

Informace k zajištění hladkého návratu a dodržení všech nařízení: 

Rozvrh:

1. tř. a 2. tř.:      pondělí - pátek 8.00 - 11.30 hod 

3. tř.:                 pondělí - úterý 8.00 - 12.30 hod / středa - pátek 8.00 - 11.30 hod 

4tř. a 5. tř:        pondělí - pátek 8.00 - 12.30 hod 

Oběd: 

Na oběd budeme chodit v 11.30 hod. Žáci 4. a 5. tř. , kteří se ve škole nestravují zůstanou s třídní učitelkou nebo vychovatelkou ve třídě a po návratu spolužáků bude pokračovat výuka do 12.30 hod. 

Družina: 

Ranní i odpolední družina bude tak, jak v loňském školním roce na jaře v naší třídě.Třídy se mezi sebou nebudou míchat. Paní vychovatelka pro naší třídu je paní Irena Kubíková. 

Šatna: 

Šatní prostory budou momentálně uzavřeny a žáci se budou převlékat před naší třídou. Ve středu si prosím z šatních skřínek vezměte papuče a následně se s oblečením přesuňte k naší třídě. Přezouvejte se ve vestibulu školy. Před naší třídou budou opět uloženy stoly pro odkládání oblečení a obuvi. 

Pokud počasí dovolí, budeme chodit ven na procházky. 

De nařízení, je také potřeba ve třídě často větrat - prosím zvolte vhodné oblečení, aby vám nebyla zima, ale aby se případně dalo svléknout Mrkající.

UPOZORNĚNÍ: 

Roušky jsou povinné po celou dobu pobytu ve škole, včetně družiny a výuky. Roušky lze sundat pouze při konzumaci jídla nebo dodržování pitného režimu. 

I  přes všechna nařízení a omezení se na vás moc a moc ve středu těším. 

Vaše paní učitelka Lenka 

 

15.11.2020

Rozvrh hodin na pondělí 16.11.2020

 

 

9.30 – 10.00

10.30 – 11.00

11.30 – 12.00

PONDĚLÍ 16.11.

3. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK

2. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK

1. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK

ÚTERÝ 17.11.

STÁTNÍ SVÁTEK – bez výuky

 

 

 

 

 

 

Pozvánky na on-line hodiny zašlu během odpoledne. 

Ve středu se budu na děti moc těšit v naší třídě. Zítra bych vám zde napsala informace k prvnímu dnům ve škole a k aktualizaci rozvrhu. 

Přeji všem rodičům a dětem krásnou neděli a zítra se budu těšit na on-line hodinách. 

L.P. 

 

Rozvrh hodin on-line výuky pondělí 9. 11. až pátek 13. 11. 2020

 

Dobrý den, rovrh hodin naleznete: ZDE

Během on-line výuky se budeme snažit probrat naplánované učivo na tento týden. Domácí úkoly a písanky zadám během výuky, pokud nestihneme danou stránku probrat dle plánu.

Pokud se nebude moct přihlásit k výuce, zadám domácí práce na web stránky třídy.

 L.P.

 

3.11.2020

Učivo na týden 3.11. – 6.11.2020 a informace 

K prezenční výuce se bohužel zatím nevracíme, proto budu zadávat úkoly na stránky naší třídy pod každý ročník zvlášť, aby se zadané úkoly nepletly a neztratily.

Také se budeme setkávat na on-line hodinách. Termíny a informace vždy zašlu v pozvánce a zveřejním u třídy.

Přikládám i rozvrh na tento týden:

Rozvrh hodin on-line výuky na čtvrtek 5. 11. a pátek 6. 11. 2020

 

    9.30 – 10.00

   10.30 – 11.00

   11.30 – 12.00

  12.30 – 13.00

ČTVRTEK 5.11.

3. TŘÍDA

MATEMATIKA

2. TŘÍDA

MATEMATIKA

1. TŘÍDA

MATEMATIKA

4. TŘÍDA

ANGLIČTINA

PÁTEK 6.11.

3. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK

2. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK

1. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK

5. TŘÍDA

ANGLIČTINA

Délka hodiny je nastavena zatím na 30 min. Pokud by se hodina protáhla, máme časovou rezervu Mrkající

 

Vypracované učivo mi prosím opět zasílejte na email lenka.puczokova@7zstrinec.cz , skype: Lenka Puczokova nebo přes Messenger Lenka Guziurová Puczoková.

Pokud se nebudete moct zúčastnit on-line hodiny, ráda se s dětmi spojím v jiném termínu Usmívající se

L.P. 

POZOR!           POZOR!           POZOR!

Pro větší přehlednost učiva jsme rozdělili ročníky zvlášť. Učivo najdeš u svého ročníku. Koukni se:).

Dobrý den milí rodiče a moji žáci, 

od zítra pomalu začneme s on-line výukou. Výuka bude vždy rozdělena podle ročníků a podle předmětů. 

Zaměříme se hlavně na předměty: český jazyk, matematika, angličtina, prvouka a pro 4. a 5. ročník přírodověda a vlastivěda. 

4. a 5. ročník i nadále bude mít hodiny matematiky a českého jazyka s paní ředitelkou. 

Zítra, v úterý 3.11. v 11.30 proběhne naše první společná zkušební hodina. Odkaz na přihlášení již byl odeslán. 

Termíny dalších on-line hodin a seznam úkolů zadám během zítřejšího dne. 

Těším se na vás. 

 

L.P. 

Pozdrav a upozornění

Dnes jsem vám vložila poslední on-line úkoly před podzimními prázdninami a našim návratem do školy.  Chtěla bych připomenout, že oproti uzavření škol na jaře je nyní distanční výuka povinná a tudíž i vypracování zadaných úkolů.

Nemám žádné zprávy od některých z vás a ani žádné vypracované úkoly. Prosím o zaslání prací od Marečka, Davídka a Filípka. Děkuji.

Prosím nezapomeňte na Angličtinu – kterou máte mezi úkoly taky vloženou Usmívající se.

Žáci 4. a 5. třídy, vyfoťte a pošlete mi vypracované pracovní sešity na můj email nebo Messenger.  Děkuji.

A děti 1., 2. a 3. třídy nezapomeňte na pracovní listy z Prvouky Mrkající, které jste si vzali domů. V pondělí se v hodině prvouky a přírodovědy na vše podíváme a společně si o tom povyprávíme Usmívající se. Těším se.

Nebojte se a neváhejte využít možnost spojit se přes Messenger nebo Skype. Ráda vše vysvětlím, proberu s vámi a pomůžu. Ať nemusíte vše dělat sami nebo s rodiči. 

 L.P.

Učivo pro 1., 2. a 3. třídu do pátku 23.10.2020

 

Vypracované učivo mi prosím opět zašlete na email lenka.puczokova@7zstrinec , skype: Lenka Puczokova nebo přes Messenger Lenka Guziurová  Puczoková.

Ráda se s dětmi spojím a všechna cvičení projdu přes video hovor na skype Usmívající se

 

1. TŘÍDA

Český jazyk:

PII. růžová písanka – str. 9 písmenko m

Kniha Živá Abeceda

str. 20 – písmeno J, j – slova začínající na písmeno J, na str. 18 v textu podtrhnout nebo zakroužkovat všechny písmena J, j.
Procvičovat četbu slabik a slov na str. 13, 15, 17 a 19.   

Pracovní sešit Živá Abeceda

str. 25. Prosím u vypracování celé stránky.
cv. 1 – vybarvit písmeno J, j a následně barevně zaznačit písmena v textu o ježkovi.
cv. 2 – děti cvičení velmi dobře znají a zvládají úplně sami. Vyznačení slabik a napsání prvního písmena.
cv. 3 – dle zadání vybarvit červeně všechna písmena J, j
Následně si můžete vybarvit obrázek s ježečkem Mrkající . A pokud zvládnete a budete chtít, tak se můžete naučit o ježečkovi básničku.

Matematika:

Pracovní sešit matematiky č. 1 – str. 26 – 28. Číslo 6.
Psaní čísla 6, doplňování číselných řad, dokreslování počtu prvků 0-6.

 

2. TŘÍDA

Český jazyk:

Písanka – str. 14 celá  

Učebnice Český jazyk

str. 25. – komunikační a slohová cvičeni – LISTOPAD. Prosím o přečtení textu a práci pod obrázky.
Následně do sešitu ČJ čtení – přepis jakýchkoliv 4 vět a nakreslení vhodného obrázku k vybraným větám. Stejně, jak to děláme ve škole Mrkající
 
Procvičování druhů vět k tisku: ZDE

Matematika:

Pracovní sešit Matematiky 4/A
str. 26 – 27 – sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20.

 

 3. TŘÍDA

Český jazyk:

Písanka – str. 14

Učebnice Českého jazyka

pokračujeme s učivem: párové souhlásky uvnitř slov: B-P / H-CH / D-T / Ď-Ť / V-F / Z-S / Ž-Š
Prosím o zpracování str. 27 - 28 (párové souhlásky Z-S a Ž-Š) v knize. Všechna cvičení stačí vypracovat do knihy (doplňování) nebo ústně. 
Začněte se prosím učit abecedu na str. 31.
 
Procvičování párových souhlásek k tisku: ZDE      ZDE

Matematika:

neustále opakování a procvičování násobení a dělení.
V učebnici matematiky
str. 36 – 37 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel z paměti. Prosím o vypracování cvičení: 12, 15, 17 a 19. Stačí do sešitu matematiky napsat stranu, cvičení a výsledky, tak jak to děláme ve škole.  
 

Budu se moc těšit na vaši práci.

L.P.

VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA pro 4. a 5. třídu

 

Vypracované učivo mi zašlete na email lenka.puczokova@7zstrinec , skype: Lenka Puczokova nebo přes Messenger Lenka Guziurová  Puczoková.

 

4. TŘÍDA VLASTIVĚDA

Prosím o přečtení str. 14 – 18 v knize vlastivědy: Obrazy ze starších českých dějin.
 
Jedná se o kapitoly:
-        Slavníkovci a svatý Vojtěch
-        Kníže Oldřich a Božena
-        Břetislav a Jitka
-        Kosmova kronika česká

Video: https://www.youtube.com/watch?v=k70bM0nf9to 

           https://www.youtube.com/watch?v=t5kli7YdmZg 

           https://www.youtube.com/watch?v=m4UDLM5goyU

Na str. 15 prosím o písemné (stručné) odpovědi na otázky pod osnovou (modré písmo)
Na str. 18 prosím o písemné (opět stručné) odpovědi na otázky pod modrým a červeným čtverečkem.
Vypracované otázky napište do sešitu vlastivědy.
 
Všechny odpovědi naleznete v textu, který si přečtete. V úterý po podzimních prázdninách se pak k tématu vrátíme a ještě si o něm popovídáme Mrkající.

 

4. TŘÍDA PŘÍRODOVĚDA

 
V LESE – prosím podívejte se na str. 9 -24. Vím, je to opravdu hodně stránek. Ale nemusíte číst vše.
Prosím domluvte se s Dany a každá si vyberte jeden strom jehličnatý, jeden strom listnatý jedno zvíře a připravte si krátké povídání.
Pokud zpracujete projekt na vybrané stromy a zvíře, budu nadšená a nemusíte pak už o tom povídat – odevzdáte v písemné formě.
Pokud, ale projekt zpracovávat nechcete, není potřeba - stačí si v bodech připravit krátké povídání.

Pokud máte jakékoliv dotazy k zadaným úkolům – víte jak se spojit Usmívající se

 

5. TŘÍDA VLASTIVĚDA

 
Prosím o přečtení str. 14-17 v knize vlastivědy: Vlastivěda 5.
Jedná se o kapitolu – NÁRODNÍ OBROZENÍ.

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok 

            https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI

Na str. 17 prosím o písemné (stručné) odpovědi na otázky na konci stránky. Jedná se o čtyři otázky – odpovědi naleznete v textu.
Vypracované otázky napište do sešitu vlastivědy.

 

5. TŘÍDA PŘÍRODOVĚDA

Třídění rostlin a živočichů, botanické a zoologické zahrady  - prosím o přečtení str. 24 – 34. A zpracování krátkého povídání (projektu k tématům).
 
Paris – str. 25 - 27 Třídění rostlin a živočichů
Kristi – str. 29 - 31 Botanické a zoologické zahrady
Basti – str. 32 – 34 Člověk a příroda
 
Informace k tématům můžete zpracovat formou projektu nebo si připravit v bodech povídání.
Pokud zpracujete projekt, můžete vyfotit a odeslat na můj email nebo přinést do školy v pondělí 2.11.

Moc se těším na vaše povídání nebo projekty.

L.P.

Učivo pro 1., 2. a 3. třídu do středy 21.10.2020

 

Vypracované učivo mi zašlete na email lenka.puczokova@7zstrinec.cz , skype: Lenka Puczokova nebo přes Messenger Lenka Guziurová  Puczoková.

Ráda se s dětmi spojím a všechna cvičení projdu přes video hovor na skype Usmívající se

     1. TŘÍDA

Český jazyk:

PII. růžová písanka – str. 8 písmenko m

Kniha Živá Abeceda – str. 18 a 19 – písmeno T, t – slova začínající na písmeno T, na str. 18 v textu podtrhnout nebo zakroužkovat všechny písmena T. Na str. 19 četba slabik, slov a krátkých vět s písmenem T. Psaní slabik a písmen – děti vědí, co mají dělat J.  

Pracovní sešit Živá Abeceda – str. 23 – 24. Nemusíte dělat všechna cvičení. Děti, ať si udělají cv. 1 – vybarvení písmen a následně barevné zaznačení do textu. A dále cvičení 3. U cvičení č. 2 budou potřebovat vaší pomoc (nemusíte dělat). Ostatní cvičení nechám dle zájmu a aktivitě dětí. Prosím pouze o procvičení slov na str. 24/cv. 4.

Matematika:

Pracovní sešit matematiky č. 1 – str. 23 – 25  –  Sčítání a odčítání  v oboru čísel do 5. Cvičení můžete dělat na přeskáčku. Děti většinu cvičení zvládají samy. 

 

     2. TŘÍDA

Český jazyk:

Písanka – str. 13 celá  

Učebnice Český jazyk opakování druhů vět na str. 23 -24. Tvoření a poznávání vět: oznamovací, rozkazovací, tázací a přací. Všechna cvičení stačí projít ústně. Druhy vět můžete s dětmi probírat i během dne, v běžném rozhovoru.

Matematika:

Pracovní sešit Matematiky 4/A – str. 23 - 24 – sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20. A str. 25v – spojovaní čar pomocí pravítka. Děti toto cvičení znají, dělali jsme ho do sešitu geometrie.

 

      3. TŘÍDA

Český jazyk:

Písanka – str. 13

Učebnice Českého jazyka – pokračujeme s učivem: párové souhlásky uvnitř slov: B-P / H-CH / D-T / Ď-Ť / V-F / Z-S / Ž-Š

Prosím o zpracování str. 24 – 26 (párové souhlásky Ď-Ť, H-CH a V-F) v knize. Všechna cvičení stačí vypracovat do knihy (doplňování) nebo ústně. 

Matematika:

neustále opakování a procvičování násobení a dělení.

V učebnici matematiky  str. 34 – 35 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel z paměti. Prosím o vypracování cvičení: 2, 4, 7 a 9. Stačí do sešitu matematiky napsat stranu, cvičení a výsledky, tak jak to děláme ve škole.  

Budu se moc těšit na vaši práci.

L.P.

stránka: 12
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki