Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

4. a 5. ročník, třídní učitelka Mgr. Martina Kišová, třída IV.

KONZULTAČNÍ HODINY - čtvrtek 10.00 - 10.30 (po předchozí ústní nebo písemné dohodě), lze také domluvit jiný termín

Divadlo - Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu

Divadelní představení se uskuteční ve středu 22. 11. od 8.30 hodin v KD Trisia, délka představení 55 minut bez přestávky. Po návratu do školy následuje výuka dle rozvrhu hodin.

Změna termínu plavání - v pondělí 20. 11. 2017 v obvyklém čase.

V rámci primární prevence se žáci 4.a 5. ročníku zúčastnili besedy se strážníkem třinecké policie na téma Nebezpečí styku s neznámými osobami.Po zhlédnutí krátké reportáže o dopadení pedofila se žáci formou hry pokusili sestavit pro policejní pátrání laický popis pachatele či ztracené osoby. Poté se dověděli zajímavosti o práci psovodů a pátrání pomocí vrtulníku. Ve druhé části besedy se seznámili se zásadami při styku s cizími osobami. Závěr patřil diskusi a prezentaci vlastních zážitků žáků. foto

Preventivní beseda se strážníky Městské policie v Třinci proběhla ve čtvrtek 2. 11. 2017 od 10 hodin, tentokrát na téma "základní pravidla chování v určitých situacích" - používání tísňového volání, zneužití tísňového volání; nebezpečí panelových sídlišť (výtahy, sklepy); návštěvy spolužáků v bytě bez souhlasu rodičů; prevence proti krádežím (nošení drahých věcí do škol).

Učíme se metodu s názvem "volné psaní". Nácvik této metody jsme zkoušeli na popisu tužky - pohled ze 6 různých stran. Poté jsme si přečetli, co se nám podařilo napsat. Následně jsme si o tužce četli zde a rozebírali ve dvojicích text. Znalosti jsme doplnili o tvrdost tužky zde a další zajímavosti zde. Na závěr si žáci mohli vybrat jeden úkol, který ve skupině plnili.

Fotografie po kliknutí na obrázek.

Opakování znalostí o slovesech v 5. ročníku

bylo uskutečněno formou brainstormingu s následným sdílením ve dvojicích nebo trojicích a pak ve skupině. Hlavní část hodiny žáci pracovali s učebnicí, doplňovali si získané znalosti, odlišovali je barevně. Než zazvonilo, stihli jsme se vrátit k brainstormingu, provedli jsme rozbor zapsaných údajů a opravili jsme chyby, případně doplnili nám již známé. Na otázku, komu se podařilo si znalosti o slovesech zopakovat, se žáci přihlásili.

Další fotografie po kliknutí na foto.

 

Přírodověda je také výukou terénního bádání

20.10.2017 jsme v rámci získávání přírodovědných dovedností plnili ŠVP ZV Škola pro život. Na zahradě MŠ Sosnová nám p. uč. D. Letovancová připravila vědomostní soutěž vedoucí ke zjištění znalostí z rostlinné a živočišné říše. Přiřazovali jsme názvy k přírodninám a živočichům, popisovali fenologii v přírodní zahradě, zkoumali půdní živočichy, pH půdy. Jak se nám vše dařilo, prozradí fotografie - zde.

Pohádkové úterý jsme si udělali v rámci výuky českého jazyka. Kdo jaké četl, když byl mladší? Kdo je napsal, kdo ilustroval? Jaké jsou hlavní znaky pohádky? Kdo nejčastěji v pohádkách vystupuje? Jak pohádky obvykle končí? To už všechno víme.

Mandaly z přírodnin

Mandala znamená kruh nebo dokonce magický kruh. Ačkoli toto slovo pochází z východu, samotná mandala je nadkulturním symbolem jednoty a rovnováhy vyskytující se ve všech dobách, kulturách i náboženstvích. Mandaly jsou používány jako nástroj pro zbavení stresu, relaxaci a sebepoznání. Žáci 4. a 5. třídy tvořili mandaly z přírodních materiálu, které našli před školou. Foto.

 

stránka: 12
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki