Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

4. a 5. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Heczková

TONDA OBAL NA CESTÁCH

Ve středu 8. ledna 2020 se žáci zúčastnili vzdělávacího programu společnosti EKO - KOM, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění odpadu. Dozvěděli se, jak a proč se odpad třídí a co se z něho dále vyrábí. Rozeznávali základní druhy odpadu, ujasnili si, co patří do barevně označených popelnic podle druhu odpadu, seznámili se se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou. Podívali se i na vzorky recyklovaného materiálu. 

      

Plavecký výcvik

V pátek 20. 12. 2019 jsme absolvovali poslední patnáctou hodinu výuky plavání. Naučili jsme se různé plavecké styly, plavali jsme pod vodou, skákali do vody… Odměnou za absolvování plaveckého výcviku a naše plavecké dovednosti bylo mokré vysvědčení.

KNIHOVNICKÁ LEKCE "Opravdu velké otázky"

Na knihovnické lekci se zajímavým názvem "Opravdu velké otázky" žáci pracovali s texty, knihami, a to jak ve skupině tak i samostně, při práci vzájemně sdíleli své názory, hledali odpovědi na otázky, které často vedly k hlubokému zamýšlení. Tato informační lekce byla zaměřena na využití metod RWCT.

    

 

Každoročně v adventním čase pořádá naše škola vánoční vystoupení žáků pro rodiče a vánoční jarmark. V přátelské atmosféře se setkávají rodiče, učitelé a žáci. Všichni společně jsme si vychutnali předvánoční náladu.

 

Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

V rámci projektu žáci dostávají pravidelně 2krát v měsíci různé druhy ovoce, zeleniny a mléčné výrobky. Součástí posledního závozu byly i méně známé druhy citrusových plodů, o kterých jsme si načetli informace z letáčku. 

  

TVOŘENÍČKO - ZMIZÍKOVÉ MALOVÁNÍ

     

Workshop Studia bez Kliky na téma SAMIZDAT  

 

          

Knihy nejen čteme, ale i o nich hovoříme.

Od září do listopadu žáci naší třídy přečetli tyto knihy:

INTERAKTIVNÍ UČEBNA BIOLOGIE

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 jsme navštívili interaktivní učebnu biologie v DDM Třinec. Tentokrát jsme si společně celá třída vybrali téma "Základy první pomoci, fungování ZZS, hlášení událostí, komunikace s dispečerem". Dozvěděli jsme se, co je první pomoc, kdo ji může poskytnout a jaká jsou její úskalí. Pan lektor nám vysvětloval různé pojmy jako např. RZP, RLP, letecká záchranná služba, systém Rendez – Vous, integrovaný záchranný systém aj. Rovněž jsme si nacvičili správný postup přivolání ZZS.

 

    

                                                                Knihovnická lekce                                                                            S Petrem a Pavlem o 50 let zpět

Na knihovnické lekci se žáci seznámili s obdobím komunismu. Vyhledávali, třídili informace, porovnávali dnešní dobu s dobou minulou. 

      

stránka: 12
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki