Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

3. ročník, třídní učitelka Mgr. Markéta Hlavničková, třída III.

 Vliv volnočasových aktivit žáků na prevenci kriminality

Na besedě v rámci primární prevence se strážníkem Městské policie Třinec se žáci seznámili se zásadami správného chování, s druhy volnočasových aktivit, záchranou lidského života.

 

 

REFERÁT O PŘEČTENÉ KNIZE

Žáci 3. třídy čtou velmi rádi, o čemž svědčí jejich skvělé referáty o přečtených knihách. 

   

Knihovnická lekce

Jak ti je, Filipe?

Interaktivní lekce, během níž žáci aktivně pracovali s textem. Zamýšleli se nad příběhem, který probouzí žáky k zodpovědnosti a poukazuje na to, že náš život je propojen s životy jiných. Lekce vychází z knihy Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. od Petry Braunové.

   

 

Vánoční přáníčka

Ve výtvarné výchově jsme tvořili vánoční přáníčka. Nejdříve jsme zapouštěli barvy do mokrého podkladu a pomocí soli jsme vytvořili zajímavé efekty. Z drátku a perliček jsme vytvořili vánoční stromeček, který jsme nalepili na barevný podklad.

Tak jsme doplavali...

Divadlo - Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu

Divadelní představení se uskutečnilo ve středu 22. 11. v KD Trisia.

 Prvouku se učíme ve třídě i v učebně

Pro objevování lesních pater nám stačil pozemek školy. Hledali jsme rostliny i živočichy, kteří se objevují v patru kořenovém, mechovém, bylinném, keřovém a stromovém. Jak se nám badatelství dařilo, můžete si prohlédnout na fotografiích.

Fotografie zde.

Pracovní činnosti v přírodě

V pátek 20.10.2017 jsme využili babího léta a trávili výuku pracovních činností na hřišti školy. Úkolem bylo vyrobit růži z podzimního listí. Komu se práce nedařila, mohl vyrobit z listí hada. Jak se žáčkům dařila, můžete si prohlédnout zde. Pracovní činnosti zahrnují ve svém obsahu také dovednosti spojené s přírodním materíálem, což se nám povedlo splnit.

Návod na výrobu růže z listí zde.

 Objevujeme les, učivo Prv ve 2. a 3. r.

Protože je nás ve spojené třídě hodně, objevujeme zákonistosti lesa na školním pozemku, který částečně les připomíná. Zkoumáme lesní patra, přírodniny živé a neživé, pojmenováváme stromy listnaté a jehličnaté, keře, rostliny, plody. Učíme se o houbách. Už víme, že i jedovaté houby můžeme ohmatat, ukazovat jejich části při pojmenování (plodnice x podhoubí, klobouk, třeň atd.). Více prozradí fotografie - zde.

Prvouka v učivu žáků 2. a 3. r.

Mezi oblasti výuky prvouky patří také doprava v obci a rozbory dopravních situací, které mohou žáky potkat při cestě do školy a ze školy, v okolí bydliště, při jízdě dopravním prostředkem. Jako účastníci silničního provozu jsme zkoumali blízké okolí školy, studovali dopravní značení, hovořili o bezpečných pravidlech přechodu přes cestu i rizikových místech a situacích při cestě do školy. Situaci před školou žáci následně zaznamenali kresbou, viz. fotografie - zde.

stránka: 12
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki