Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

2., 4. a 5. ročník

                                                                            Knihovnická lekce

Znáš svou rodnou hroudu?

Na této knihovnické lekci si žáci 4. a 5. ročníku vyzkoušeli týmové klání ve hře RISKUJ. Okruhy hry se týkaly města Třince a jeho okolí, porozumění výrazům z našeho nářečí, orientace na mapě, zajímavých míst v okolí města a pověstí našeho kraje.

 

Paní Zima

 

 

Paní zima oblékla si bílý šat,

sluší jí to, co vám budu povídat.

Velké přání má, brzičko se vdát, 

neví, ale kdo prý o ni bude stát.

 

Proč ta bílá dáma tolik pospíchá?

Najdem pro ni nejlepšího ženicha.

Ani netřeba dávat inzerát.

My už víme, kdo ji bude míti rád.

 

Děti, hádejte, kdo by to mohl být?

Kdo by se moh paní zimě zalíbit?

Uhodli jste to! Ano je to tak!

Nejmilejší ženich bude sněhulák.

Významné osobnosti našich dějin

Projekt - KAREL IV.

Cílem projektu bylo rozšířit si učivo o KARLU IV. a shromaždit co nejvíce zajímavých informací.

 

         

V pracovních činnostech vyrábíme sněhové vločky

Práce to nebyla rozhodně jednoduchá, ale zábavná. Nejdříve jsme si prohlédli video návod na youtube. Následně jsme skládali, stříhali, prostřihovali, lepili a tvořili, až jsme vyrobili sněhovou vločku. Jako každá sněhová vločka v přírodě je jiná, také naše vločky je každá originální. Při prohlídce školy si je můžete prohlédnout osobně. Foto z výuky zde.

 

KNIHOVNICKÁ LEKCE

Já se nechtěl stěhovat

Daniela Krolupperová

Na knihovnické lekci se žáci 2. třídy seznámili s příběhem Martina, který se s rodiči přestěhoval po prázdninách do velkého města a nastoupil do nové školy. S jakými nástrahami se potýkal ze stran spolužáků, jak se se šikanou vypořádal? To vše jsme se dozvěděli na knihovnické lekci, která žáky velmi zaujala. 

   

HALLOWEENSKÉ DOPOLEDNE

Ve čtvrtek 1. 11. 2018 jsme si s žáky v rámci projektového vyučování povídali o tom, proč se Halloween slaví, kdy se slaví, jaké jsou jeho tradiční znaky. Jelikož nás večer čekalo halloweenské nocování, rozhodli jsme se školu náležitě vyzdobit. Žáci vydlabávali dýně, vyřezávali v nich strašidelné zajímavé obličeje, vyráběli z papíru duchy, netopýry a dýně. Při všech aktivitách panovala skvělá atmosféra, halloweenské dopoledne jsme si všichni velmi užili a těšili se na nocování.

           

Hřbitov odpadků

Právě dne 23.10.2018 jsme založili pokus na pozemku školy. V přírodovědě a prvouce se učíme o zdrojích a surovinách, z kterých se vyrábí nejrůznější výrobky. Některé výrobky dokážeme recyklací přeměnit ve výrobek nový, jiné končí na netříděných skládkách. Jak dlouho se rozkládá který výrobek? Ve skupinkách jsme zakopávali do hlíny různé věci. Na hřbitově se nachází 3 kaštany, 1 plechovka, 1 hadr, 1 baterie, silonový sáček, 1 sklenice, tužka, list z dubu, plastová láhev a další předměty. Na jaře odhalíme, s čím si poradí příroda sama a co naopak zůstane v neporušeném stavu. Fotografie zde.

Konstrukční činnosti ze stavebnic

Pracovní činnosti v kontextu staveb ze stavebnic různého druhu a materiálů. I z dílčích částí se dá poskládat plošný nebo prostorový obrazec. Stavěli jsme ve dvojicích a po chvíli se měnili v lavicích, abychom si vyzkoušeli různé stavební prvky. Zdokonalili jsme se v manuálních dovednostech, technické gramotnosti, rozvíjeli prostorovou představivost, fantazii. Více prozradí fotografie zde.

 

Pouštění draků

Vítr fučí, vítr skučí -

pojďte pouštět draky!

Každý spěchá na kopeček,

a já běžím taky.

 

Ať si vítr jak chce skučí,

ať se mraky mračí,

vypustíme na oblohu

celou letku dračí!

   Projektové dopoledne

Mezinárodní den úsměvu 5. 10. 

Schmidt Louis:

„Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma.“

Kdy jste se zasmáli opravdu od srdce? Smějete se často? Smějete se rádi? Tak to je dobře!   

O smíchu, jeho historii, jeho významu pro náš život jsme si povídali s žáky 2., 4. a 5. ročníku v rámci Mezinárodního dne úsměvu, který se každoročně slaví 5. října. Žáci si vyhledali informace z různých zdrojů, proč se vlastně Mezinárodní den úsměvu slaví, proč je známým po celém světě, kdo je jeho zakladatelem, jak a kdy vznikl. Nad slovy smích, úsměv jsme se hlouběji zamysleli, úkolem žáků bylo napsat, co pro ně samotné smích znamená, zda se smějí rádi, co smích ovlivňuje, jaké má účinky na naše zdraví … Po přečtení úvah o úsměvu jsme se všichni shodli, že když se smějeme, cítíme se příjemně, máme lepší náladu a navíc i smíchem můžeme udělat radost i někomu jinému. Úsměv o nás prozradí víc, než si myslíme!

        

 

stránka: 12
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki