Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

2. ročník, třídní učitelka Mgr. Dana Staszková, třída II.

Letošní zima je na sněhovou nadílku skoupá, proto si aspoň vyprávíme o zimních radovánkách a prohlížíme obrázky zimních sportů. Ve výuce pracovních činností jsme se snažili vymodelovat postavy při provozování různých zimních sportů a her. Na výstavce ve třídě tak máme nejen figurky hokejistů, sáňkařů, bobistů, ale i sněhuláků a zvířátek. foto

Vánoční besídka | 22.12.2017 | zobr: 11x

Poslední školní den před vánočními prázdninami jsme se věnovali výrobě vánočních přání. Na přeložený kartón jsme inkoustovým perem kreslili motivy zimy a Vánoc. Kresbu jsme rozmývali vodou. Dovnitř jsme napsali přání pro své blízké. Druhá část dopoledne patřila besídce. Každý si měl připravit program a tak zazněly básničky, písničky, koledy, vtipy. Pobavila nás hra, kdy měl někdo z nás pantomimou představit nějaké zvíře. Během programu jsme ochutnávali cukroví.Závěr besídky patřil nejvíce očekávanému nadělování dárečků. foto

Škola nanečisto, MŠ, Sosnová | 18.12.2017 | zobr: 11x

V pondělí 18. 12. jsme v naší třídě přivítali předškoláky z MŠ, Sosnová. Přednesli jsme pásmo básniček a koled, vyslechli jsme básničky i písničky od našich mladších kamarádů. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy. Všichni jsme si pak vystřihli malou vánoční ozdobu z barevného papíru, kterou jsme ozdobili kresbou, nebo jsme na ni napsali a nakreslili dopis Ježíškovi. Ozdoby jsme nalepili na papírové stromečky, které budou zdobit naše třídy. foto

Škola nanečisto, MŠ, Habrová | 17.12.2017 | zobr: 11x

V pátek 15. 12. zavítali mezi žáky II, třídy předškoláci z MŠ, Habrová. Poslechli si krátké pásmo básní a pranostik v podání školáků, společně se staršími kamarády si zazpívali vánoční koledu a zarecitovali básně o zimě a sněhulácích. Zhlédli také krátký film o přírodě a zvířatech v zimě, o kterém si pak vyprávěli. Ve druhé části vyučovací hodiny si pak každý vystřihnul a nalepil papírového sněhuláka, když na toho sněhového si budeme muset ještě  počkat. foto

Papírové kočky | 23.11.2017 | zobr: 21x

Kočky jako živé - jen zamňoukat. To je výsledek našeho snažení v hodině pracovních činností. Při výrobě papírových koček jsme procvičili jemnou motoriku našich rukou při práci se šablonou, stříhání, vytrhávání kousků barevných papírů a lepení. foto

Draci - Pč, Vv | 12.11.2017 | zobr: 34x

V hodině čtení jsme se seznámili s básní, ve které si papírový drak povídá s mrakem o větru a létání. Ve výtvarné výchově jsme pak tuší kreslili draka i s mráčky na podklad ze zapouštěných teplých barev. Šikovnost jsme projevili také při výrobě draka z vlnité lepenky, barevného papíru a proužků krepového papíru vázáného do mašliček na provázek. Naše dílka zdobí naši třídu. foto

Prvouku se učíme ve třídě i v učebně

Pro objevování lesních pater nám stačil pozemek školy. Hledali jsme rostliny i živočichy, kteří se objevují v patru kořenovém, mechovém, bylinném, keřovém a stromovém. Jak se nám badatelství dařilo, můžete si prohlédnout na fotografiích.

Fotografie zde.

Beseda se členem Městské policie | 19.10.2017 | zobr: 45x

Jak správně přecházet silnici, jak dbát na svou bezpečnost při jízdě na kole nebo s dospělými v autě? To byla témata besedy žáků II. třídy se členem Městské policie v Třinci. Žáci si vyslechli zajímavou přednášku, podrobili se krátkému vědomostnímu testu z oblasti bezpečnosti při silničním provozu. Dostali také prostor pro sdělení svých zážitků. Za svou aktivitu dostali drobné dárky- záložku do knížky a reflexní visačku. foto

Objevujeme les, učivo Prv ve 2. a 3. r.

Protože je nás ve spojené třídě hodně, objevujeme zákonistosti lesa na školním pozemku, který částečně les připomíná. Zkoumáme lesní patra, přírodniny živé a neživé, pojmenováváme stromy listnaté a jehličnaté, keře, rostliny, plody. Učíme se o houbách. Už víme, že i jedovaté houby můžeme ohmatat, ukazovat jejich části při pojmenování (plodnice x podhoubí, klobouk, třeň atd.). Více prozradí fotografie - zde.

Prvouka v učivu žáků 2. a 3. r.

Mezi oblasti výuky prvouky patří také doprava v obci a rozbory dopravních situací, které mohou žáky potkat při cestě do školy a ze školy, v okolí bydliště, při jízdě dopravním prostředkem. Jako účastníci silničního provozu jsme zkoumali blízké okolí školy, studovali dopravní značení, hovořili o bezpečných pravidlech přechodu přes cestu i rizikových místech a situacích při cestě do školy. Situaci před školou žáci následně zaznamenali kresbou, viz. fotografie - zde.

stránka: 12
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki