Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

1. a 3. ročník

TĚŠÍME SE NA VELIKONOCE

Poslední školní den před Velikonocemi jsme věnovali povídání o velikonočních tradicích. V tělocviku jsme hráli různé závodivé hry s vajíčky,v rámci hodin českého jazyka a matematiky jsme řešili  velikonoční úkoly a vyrobili jsme si velikonoční přáníčko. Děkujeme také sdružení SRPŠ za sladké velikonoční překvapení.

 Další foto zde!

 

VE SVĚTĚ ZVÍŘAT

V prvních dubnových týdnech jsme pracovali na projektu Ve světě zvířat. V prvouce jsme se naučili živočichy třídit do jednotlivých tříd a rozlišovat je podle stavby těla a způsobu potravy, v českém jazyce jsme vyhledávali na internetu zajímavé informace o vybraných živočiších, ve výtvarné výchově jsme si je nakreslili a ještě jsme o nich vymysleli pohádku. Venku jsme potom pozorovali bezobratlé živočichy na louce vedle školy a určovali jsme je podle klíče.

 Další foto zde!

PONOŽKOVÝ DEN

I žáci 1. a 3. třídy se připojili ke Světovému dni Downova syndromu, kterému se také říká  Ponožkový den. Ponožky patami k sobě totiž vytvoří chromozom X, který mají děti se syndromem navíc. 

Žáci si povídali o této odlišnosti a zamýšleli se nad tím, jak se těmto lidem žije a co pro ně můžeme udělat. Dále přemýšleli o tom, jestli i oni samotní se něčím neliší od ostatních a jestli je tato odlišnost těší nebo tíží.

Foto zde!

O HORYMÍROVI

Tentokrát nenavštívili knihovnu žáci, ale paní knihovnice přišla za dětmi přímo do třídy. Pod jejím vedením se žáci zamýšleli nad tím, co je to báje/pověst a kdo je to vlastně hrdina. Je to vždy jednoznačné? To vše žáci zkoumali v pověsti o Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi.

  

Zdravé zoubky

4. 2. 2019 nás navštívily pracovnice dm-drogerie, aby dětem připomněly důležitost správné zubní hygieny.

 Foto zde!

ZEMĚ VE VESMÍRU

V lednu jsme s žáky 1. a 3. třídy pracovali na projektu Země ve vesmíru.

Žáci porovnávali velikosti a složení planet, zabývali se otázkou, co způsobuje zabarvení jednotlivých planet. Pracovali ve skupinkách a zjišťovali informace z internetu, společně vytvořili  jednoduchou encyklopedii planet s údaji o velikosti, skupenství, počtu měsíců a zajímavostí o všech planetách sluneční soustavy. S pomocí škrobového papíru a nafukovacích balonků vytvořili maketu sluneční soustavy. Přepočítávali, jak dlouho letí kosmonaut na Měsíc, kolik je to hodin, seznámili se s pojmy astronaut, astrolog, hvězda, planeta, měsíc.

 Další fotky zde!

 

Včely - knihovnická lekce

24. 1. 2019 navštívili žáci 1. a 3. třídy knihovnickou lekci pod názvem Včely. Žáci se dozvěděli mnoho nových informací o životě tohoto hmyzu a prohlédli si knížky s touto tematikou, které má třinecká knihovna pro děti k dispozici. 

                   Foto zde!

   

Pracovní činnosti a práce s hliníkem - ledové květy

V pracovních činnostech se učíme pracovat s různým materiálem. Hliník je kov bělavě šedé barvy vyskytující se v zemské kůře. Ve škole jsme tvořili ledové květy z alobalu. Více se můžete dozvědět z fotografií zde.

 

Návštěva interaktivní učebny biologie v DDM Třinec

9. 1. 2019 jsme se s žáky 1. a 3. třídy ZŠ Kaštanová vydali na prohlídku zbrusu nové interaktivní učebny biologie v DDM Třinec.  Pan Bezecký pro žáky připravil interaktivní setkání na téma "Základy první pomoci, fungování ZZS, hlášení událostí, komunikace s dispečerem." 

 Další fotky zde!

Příroda v zimě v prvouce

K výuce v zimě patří objevování a zkoumání zimní krajiny, výskyt zvířat a ptáků v zimě, poznávání zvířat ve volné krajině a v lese, zimní péče o ně, jejich potrava. Zkoumání zimní přírody jsme začali stopařstvím. Už umíme rozlišit stopu lišky, vrány, veverky, divočáka, myšice lesní, zajíce, srny a bažanta. A také víme, které z nich je predátor, které se živí okusy stromů a keřů, které má rádo hmyz nebo bobule stromů. Více prozradí fotografie zde.

stránka: 123
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki