Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

2. OT

Martina, Markéta, Lenk

Téma HURÁ NA PRÁZDNINY!

Poslední 2 týdny letošního školního roku jsme společně se žáky věnovali shrnutí učiva zábavnou formou. Začali jsme společným kruhem. Co si vezmeme s sebou do kufru na opuštěný ostrov? Podařilo se nám zapamatovat až 24 věcí. Pokračovali jsme vzpomínkami na dřívější prázdninový zážitek, prázdninové místo. Tuto myšlenku jsme zhmotnili na papír – text i obrázky – a umístili do již připravené mapy ČR, případně do jejího „zahraničního okolí“. Jak se máme orientovat na mapě? Směrové růžice s hlavními i vedlejšími světovými stranami nám vždy pomůže – nejen v češtině, ale i v angličtině. Následovaly různé dopravní prostředky, ať už pomalé, nebo rychlé, na zemi, ve vzduchu, na vodě i pod vodou. Které z nich jsou nejpomalejší, které naopak nejrychlejší? Seřadili jsme je podle rychlosti. Dopravní situace a chování v silničním provozu jsme ukončili tvořením dopravních značek – modelováním pomocí osové souměrnosti (poznávání rovinných geometrických útvarů, překládání papíru, trhání a stříhání papíru, význam a užití dopravních značek, pravidla silničního provozu – BESIP, kontrola vzor-obraz). Pomocí pravítka jsme si narýsovali rozměr pohlednice a vystřihli, nakreslili místo, které bychom chtěli navštívit, a ze zadní strany napsali pozdrav s adresou domů rodičům. Jaké počasí nám k tomu všemu bude přát? Především hodně sluníčka, mohou být i mraky, to se objeví duha. Ale před blesky a bouřkami se bezpečně schováme. Nakonec jsme si nachystali vlastní hostinu a čas strávený „cestováním v dopravním prostředku“ zkrátili hrou zajímavých her. Teď už všechno víme, takže HURÁ NA PRÁZDNINY! 

Téma ENERGIE

Jaké známe druhy energií? Jsou vyčerpatelné, nebo ne? Odkud se energie vůbec bere? A co elektřina - jak se dělá, jak se vede, jaké známe elektrické spotřebiče a jak se s nimi bezpečně zachází? Známe nějaké piktogramy na bezpečné používání elektrických spotřebičů? A co energie do rostlin a živočichů? A energie z rostlin? A mnoho, mnoho dalších otázek a námětů.. Postupně shrnujeme učivo celého školního roku, ukončujeme plány, doplňujeme pracovní sešity a listy.. Někteří si zajeli do Prahy, někteří do Ostravy. Všichni jsme se rozloučili s paní knihovnicí na poslední knihovnické lekci. Pátek patřil "muzikohrátkám" - to tedy byla "energie" :-)

Téma - MÁJ, LÁSKY ČAS

Květen - všechno kvete, ale také máj - lásky čas. Jak je to s kamarádstvím, přátelstvím, partnerstvím, manželstvím? Co pro nás znamená rodina? Paní knihovnice nám k tomuto tématu ukázala také několik metod a technik učení. S vystoupením kde Dni rodin se nám podařilo vystoupit také v Domově Sosna.. Všechno kolem nás rozkvetlo, poznávali jsme rostliny, především byliny (květiny) kolem školy, kolem chodníků a cest, pozorovali jaro v rozpuku v různých ekosystémech.. V rámci výletu - exukrze jsme zajeli do Rožnova pod Radhoštěm do Uniparu podívat se na výrobu svíček a také do skanzenu na program "Jak vařily naše babičky".. Zažili jsme počasí deštivé až povodňové, ale také slunné.. Závěr tématu byl parádní - dětské dopoledne s Mimoněm a finanční gramotností.

Téma DEN MATEK, DEN RODIN, DEN DĚTÍ, DEN OTCŮ

"Rodina je základ společnosti, o tom přece není žádných pochybností.." Také my jsme se tomuto důležitému tématu věnovali formou povídání, diskusí, kreseb, výroby přání, nácviku na vystoupení - hrou na hudební nástroje, zpěvem, přednesem, dramatizací vlastního námětu. Svým rodičům jsme vyrobili malé dárečky na památku, které jsme jim předali po vystoupení. Také knihovnická lekce byla zaměřená na dané téma a samozřejmě i prožitkové pátky - péče o koně, důvěra druhému.

Téma DEN ZEMĚ A TŘÍDĚNÍ ODPADU

Důležité téma, které se týká ochrany přírody, jsme zařadili k významnému Dni Země. Mladší žáci zpracovávali otázku "Jak chráním naši Zemi?" (zveme tímto k prohlídce nástěnek na chodbě u tříd), starší žáci pak řešili výrobu, užití, třídění a recyklaci, následné opětovné užití a zajímavosti o papíru, plastu a sklu. Účastnili jsme se organizovaného Dne Země na náměstí v Třinci, uklidili jsme nejbližší okolí školy směrem do lesa, vyráběli jsme dle vlastní fantazie z použitých nebo dále nevyužitých materiálů.

Téma VELIKONOCE

Velikonoce patří mezi tradiční jarní svátky, a tak jsme se i my na ně ve škole, ve výuce zaměřili. Přečetli jsme si, co znamená pašijový týden, význam barev jednotlivých dnů. U zdobení kraslic a pletení pomlázky jsme ochutnali tradiční velikonoční pokrmy, však také máme jejich recepty. Nezapomněli jsme ani na to, že duben je měsíc bezpečnosti, a vyrazili jsme společně na prohlídku 112ky.

Téma JARO

Také my v otevřené třídě jsme přivítali jaro jarní výzdobou a papírovým tvořením zvířátek, povídáním o jaru, sledováním jarní přírody; rašíci skřítci už mají vlasy dlouhé. Poznávali jsme první jarní kvetoucí rostliny, připravili si povídání o svých domácích mazlíčcích (nebo které bychom si přáli). Jarní proměny sledujeme také v anglickém jazyce - měsíce, dny, barvy, počasí.. Téma jsme ukončili procházkou jarní přírodou za přírodními poklady Goduly.

Téma VYNÁLEZCI A VYNÁLEZY

V rámci tématu jsme se přesunuli do dřívějších i velmi dávných dob. Popřemýšleli jsme, co bychom mohli považovat za vynález, kdo je vynálezce. Seznámili jsme se s nejdůležitějšími vynálezy, které nám usnadňují život do dnešní doby, poznali jsme také některé české i zahraniční vynálezce. Celé téma bylo zakončeno stejně laděnou knihovnickou lekcí.

23. - 24. týden - téma ČÍM BUDU?

Čím původně chtěli být dnešní pracující dospělí a jakému povolání nebo profesi se nakonec věnují? Jaké jsou tužby žáků, dětí - čím chtějí být? Jaká různá povolání známe? Jaké jsou předpoklady pro výkon různých pracovních pozic? Dramatizovali jsme, rozebírali básně, hádali a poznávali, zkoušeli prakticky - úžasná tematická výuka propojující několik předmětů všech ročníků.

21. a 22. týden - téma ZEMĚ VE VESMÍRU

Tedy blíže například:
- Sluneční soustava a umístění Země, vesmír, hvězdy a souhvězdí, lety do vesmíru..
- pohyby Země, střídání dne a noci, ročních období, slapové jevy..
- gravitační síla, kde a jak působí, na co všechno to má vliv, jak toho člověk využívá..
- magnetická síla, jak magnet působí, zda může působit i na dálku nebo přes překážku, magnetické pole Země, buzola, světové strany..

Prvouka, přírodověda, vlastivěda, matematika (včetně desetinných čísel) v jednom: Co všechno dokáže magnet? Jak vypadá? Co přitahuje? Také něco odpuzuje? Co je a jak funguje buzola? Jaké známe světové strany? Kde jsou? Poznám podle mapy a buzoly, kterým směrem je Ostrava, Brno, Praha a jiná další místa? Co mají buzola a tyčový magnet společného? Jak funguje siloměr, co a jak se jím měří? V jakých jednotkách?

Děti ve dvou dnech zpracovávaly projekt na některou z daných otázek týkajících se prvouky, přírodovědy a vlastivědy (zeměpisu, fyziky, přírodopisu): Jsem kosmonaut - Jak vidím Zemi, kde působí/nepůsobí gravitační síla? Když se přestěhuji do Afriky k rovníku, jak se mi změní délka dne a noci, jak se změní roční období? Jsem družice Země – Jak to, že nespadnu ani neuletím? Jsem tyčový magnet – Co všechno dokážu? Na otázky jsme si odpověděli, projekty zhodnotili.

Venku jsme pak měli za úkol utvořit ze sněhu útvar, kterým dohodíme co nejdál a trefíme zlobivého marťana. Oceňujeme všechny zapojené, kteří zlepšovali svou techniku hodu související s matematikou (správný úhel), gravitací (jak ji překonat) a tělesnou výchovou (kroky, technika).

stránka: 123
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki