Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

2. OT

Martina, Markéta, Lenk

23. - 24. týden - téma ČÍM BUDU?

Čím původně chtěli být dnešní pracující dospělí a jakému povolání nebo profesi se nakonec věnují? Jaké jsou tužby žáků, dětí - čím chtějí být? Jaká různá povolání známe? Jaké jsou předpoklady pro výkon různých pracovních pozic? Dramatizovali jsme, rozebírali básně, hádali a poznávali, zkoušeli prakticky - úžasná tematická výuka propojující několik předmětů všech ročníků.

21. a 22. týden - téma ZEMĚ VE VESMÍRU

Tedy blíže například:
- Sluneční soustava a umístění Země, vesmír, hvězdy a souhvězdí, lety do vesmíru..
- pohyby Země, střídání dne a noci, ročních období, slapové jevy..
- gravitační síla, kde a jak působí, na co všechno to má vliv, jak toho člověk využívá..
- magnetická síla, jak magnet působí, zda může působit i na dálku nebo přes překážku, magnetické pole Země, buzola, světové strany..

Prvouka, přírodověda, vlastivěda, matematika (včetně desetinných čísel) v jednom: Co všechno dokáže magnet? Jak vypadá? Co přitahuje? Také něco odpuzuje? Co je a jak funguje buzola? Jaké známe světové strany? Kde jsou? Poznám podle mapy a buzoly, kterým směrem je Ostrava, Brno, Praha a jiná další místa? Co mají buzola a tyčový magnet společného? Jak funguje siloměr, co a jak se jím měří? V jakých jednotkách?

Děti ve dvou dnech zpracovávaly projekt na některou z daných otázek týkajících se prvouky, přírodovědy a vlastivědy (zeměpisu, fyziky, přírodopisu): Jsem kosmonaut - Jak vidím Zemi, kde působí/nepůsobí gravitační síla? Když se přestěhuji do Afriky k rovníku, jak se mi změní délka dne a noci, jak se změní roční období? Jsem družice Země – Jak to, že nespadnu ani neuletím? Jsem tyčový magnet – Co všechno dokážu? Na otázky jsme si odpověděli, projekty zhodnotili.

Venku jsme pak měli za úkol utvořit ze sněhu útvar, kterým dohodíme co nejdál a trefíme zlobivého marťana. Oceňujeme všechny zapojené, kteří zlepšovali svou techniku hodu související s matematikou (správný úhel), gravitací (jak ji překonat) a tělesnou výchovou (kroky, technika).

19. - 20. týden - VODA

Voda ve všech jejích skupenstvích, podobách, tvarech, barvách, využití, jako pomocník, ale i jako "zlý pán", výskytu, čistotě... písních, pokusech, zajímavostech.. Skládali jsme puzzle, stavěli stavby ze sněhu, viděli jsme fungovat vodní čerpadlo, jezdili jsme na sněhovém tobogánu (a opékali buřty ve sněhu), zjišťovali množství vody a nečistot ve sněhu, zkoušeli další pokusy a pozorování, sdělovali si zjištěné o vodstvu v ČR a okolí ČR, měli jsme připravenou dlouhou knihovnickou lekci a mnoho dalšího. Pracovali jsme samostatně, ale i v různých skupinách. Pracovali jsme s knihami, encyklopediemi, s informacemi na internetu, s videi. Odpovídali jsme si na otázky: Proč je voda v mořích slaná? Jak si člověk podmanil vodu? Kampak teče voda z vany? Odkud se bere voda z kohoutku? Téma VODA se nám podařilo promítnout do všech předmětů, výsledky našich prací najdete na nástěnce vedle tříd.

14. - 16. týden - ADVENT, VÁNOCE

Advent a adventní kalendář plný příjemných a milých přání, společně jsme ho s nadšením plnili. Čekala nás příprava na vánoční vystoupení nejen pro rodiče, následovala prodejní výstava vlastních výrobků. Už jsme se také rozhodli, co za utržené peníze pořídíme.

Co se nám vybaví, když se řekne VÁNOCE? Spousty, spousty příjemných zážitků, o kterých jsme si rádi povídali. Zapojili jsme se do projektu "Krabice od bot", navštívili jsme divadelní představení žáků Církevní základní školy. Ale také jsme byli účastníky přednášky o Indii..

12. a 13. týden - téma ČLOVĚK - JAK FUNGUJE LIDSKÉ TĚLO?

Něco o lidském těle známe, ale stále máme otázky. Každý zpracoval vylosované téma, kterému jsme v rámci společných aktivit věnovali čas. Také jsme si na svém těle několik věcí vyzkoušeli, zjistili odpovědi na naše otázky, dověděli se i různé zajímavosti. Výsledné práce jsou k vidění na chodbě u tříd. Prožitkové dny jsme věnovali smyslům - divadelní představení "Kytice lidem vázaná" a pohybové soustavě v praxi - dopoledne plné gymnastiky v gymnastické hale pod vedením odborných trenérů.

11. týden - téma LES, LESNÍ POHÁDKA

Začali jsme vtipnou "popletenou pohádkou", povídali si o známých pohádkách, hrdinech a jejich činech, kladných i záporných vlastnostech, o číslech nejen v názvech pohádek, stavěli lesní domky pro malé lesní tvory, psali jim dopisy.. až jsme zcela nečekaně skončili u faraónů, Egypta, pyramid.

Starší žáci vytvořili myšlenkovou mapu o lese, doplnili novými znalostmi a lesními obrázky. Najdete ji na nástěnce u třídy, přijďte se podívat.

Prožitkovou středu jsme strávili v Hrádku s kamarády z lesní školy. Šli jsme s nimi na procházku a společně s nimi plnili lesní úkoly.

10. týden - téma LIST, LISTOPAD

Víme, jakou barvu a tvar má listí, jak je vyživováno, proč padá ze stromů a zda padá i jehličí. Vyrobili jsme si "listová okna", patchwork z listí, také jsme listy dokreslovali podle osové souměrnosti. Proč někteří kreslili kanadskou vlajku? Také jsme uklízeli listí v areálu školy. Jak vypadá NS Jahodná v listopadu? Na závěr jsme listy ozdobili některé vlastnoručně vyrobené draky a šli je pouštět.

9. týden - ve znamení HALLOWEEN

Celý zkrácený týden jsme věnovali tématu Halloween - tvořili jsme kostry z klacíků, sbírali venku listí na výzdobu, pekli v kuchyňce muffiny i "prsty", dlabali dýně, vyráběli netopýry, pavouky, halloweenské mandarinky.. prostě vše k nocování. Pátek jsme prožili aktivitami s názvem “Každý z nás je jedinečný a dohromady tvoříme tým“, povídáním o vlastních emocích, spolupracujícími aktivitami, a to ve třídách i venku. Článek na internetových stránkách města Třince zde.

8. týden - téma 28. ŘÍJEN

Také my jsme se přidali k oslavě "kulatin" naší republiky. Začali jsme krátkými filmy "Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen" a další animovanou ukázkou z dějin udatného národa českého. Které osobnosti se podílely na vzniku naší republiky? Pracovali jsme s různě náročnými texty, tvořili myšlenkovou mapu a postupně ji doplňovali. Kreslili jsme českou vlajku - ležící i visící, a to se správným vybarvením. Vytvořili jsme malý státní znak, vybarvili velký státní znak - víme, co které symboly znamenají, pomohl nám k tomu i Bruncvík. V okolí školy jsme našli lípu. Známe autory naší hymny, umíme se při hymně chovat, doplňovali jsme její slova. Kvíz formou "koňských úloh" už jen ověřil naše znalosti a zkušenosti o státním svátku 28. října. Naší republice jsme napsali a nakreslili přání do dalších 100 let na lipové listy a těšili se na páteční procházku oslavujícím Českým Těšínem. Další fotografie zde. Text vytištěný v Hutníku ve středu 7. 11. 2018 zde.

7. týden - téma KDO JSEM?

Téma jsme začali popisem zevnějšku nebo kresbou sebe sama a vzájemným poznáváním se. Mimo jiné jsme jednu přestávku strávili v tělocvičně, to když venku pršelo. V lese v blízkosti školy jsme nasbírali přírodniny, nejčastěji listy a vytvářeli si pomocí vosku a vodových barev "otisky". Páteční den byl v pohybu, poznávání vlastního těla a jeho pohybových možností. Jaké zvuky může lidské tělo vydávat?

stránka: 12
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki