Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

2. OT

Martina, Markéta, Lenk

Téma VELIKONOCE

Velikonoce patří mezi tradiční jarní svátky, a tak jsme se i my na ně ve škole, ve výuce zaměřili. Přečetli jsme si, co znamená pašijový týden, význam barev jednotlivých dnů. U zdobení kraslic a pletení pomlázky jsme ochutnali tradiční velikonoční pokrmy, však také máme jejich recepty. Nezapomněli jsme ani na to, že duben je měsíc bezpečnosti, a vyrazili jsme společně na prohlídku 112ky.

Téma JARO

Také my v otevřené třídě jsme přivítali jaro jarní výzdobou a papírovým tvořením zvířátek, povídáním o jaru, sledováním jarní přírody; rašíci skřítci už mají vlasy dlouhé. Poznávali jsme první jarní kvetoucí rostliny, připravili si povídání o svých domácích mazlíčcích (nebo které bychom si přáli). Jarní proměny sledujeme také v anglickém jazyce - měsíce, dny, barvy, počasí.. Téma jsme ukončili procházkou jarní přírodou za přírodními poklady Goduly.

Téma VYNÁLEZCI A VYNÁLEZY

V rámci tématu jsme se přesunuli do dřívějších i velmi dávných dob. Popřemýšleli jsme, co bychom mohli považovat za vynález, kdo je vynálezce. Seznámili jsme se s nejdůležitějšími vynálezy, které nám usnadňují život do dnešní doby, poznali jsme také některé české i zahraniční vynálezce. Celé téma bylo zakončeno stejně laděnou knihovnickou lekcí.

23. - 24. týden - téma ČÍM BUDU?

Čím původně chtěli být dnešní pracující dospělí a jakému povolání nebo profesi se nakonec věnují? Jaké jsou tužby žáků, dětí - čím chtějí být? Jaká různá povolání známe? Jaké jsou předpoklady pro výkon různých pracovních pozic? Dramatizovali jsme, rozebírali básně, hádali a poznávali, zkoušeli prakticky - úžasná tematická výuka propojující několik předmětů všech ročníků.

21. a 22. týden - téma ZEMĚ VE VESMÍRU

Tedy blíže například:
- Sluneční soustava a umístění Země, vesmír, hvězdy a souhvězdí, lety do vesmíru..
- pohyby Země, střídání dne a noci, ročních období, slapové jevy..
- gravitační síla, kde a jak působí, na co všechno to má vliv, jak toho člověk využívá..
- magnetická síla, jak magnet působí, zda může působit i na dálku nebo přes překážku, magnetické pole Země, buzola, světové strany..

Prvouka, přírodověda, vlastivěda, matematika (včetně desetinných čísel) v jednom: Co všechno dokáže magnet? Jak vypadá? Co přitahuje? Také něco odpuzuje? Co je a jak funguje buzola? Jaké známe světové strany? Kde jsou? Poznám podle mapy a buzoly, kterým směrem je Ostrava, Brno, Praha a jiná další místa? Co mají buzola a tyčový magnet společného? Jak funguje siloměr, co a jak se jím měří? V jakých jednotkách?

Děti ve dvou dnech zpracovávaly projekt na některou z daných otázek týkajících se prvouky, přírodovědy a vlastivědy (zeměpisu, fyziky, přírodopisu): Jsem kosmonaut - Jak vidím Zemi, kde působí/nepůsobí gravitační síla? Když se přestěhuji do Afriky k rovníku, jak se mi změní délka dne a noci, jak se změní roční období? Jsem družice Země – Jak to, že nespadnu ani neuletím? Jsem tyčový magnet – Co všechno dokážu? Na otázky jsme si odpověděli, projekty zhodnotili.

Venku jsme pak měli za úkol utvořit ze sněhu útvar, kterým dohodíme co nejdál a trefíme zlobivého marťana. Oceňujeme všechny zapojené, kteří zlepšovali svou techniku hodu související s matematikou (správný úhel), gravitací (jak ji překonat) a tělesnou výchovou (kroky, technika).

19. - 20. týden - VODA

Voda ve všech jejích skupenstvích, podobách, tvarech, barvách, využití, jako pomocník, ale i jako "zlý pán", výskytu, čistotě... písních, pokusech, zajímavostech.. Skládali jsme puzzle, stavěli stavby ze sněhu, viděli jsme fungovat vodní čerpadlo, jezdili jsme na sněhovém tobogánu (a opékali buřty ve sněhu), zjišťovali množství vody a nečistot ve sněhu, zkoušeli další pokusy a pozorování, sdělovali si zjištěné o vodstvu v ČR a okolí ČR, měli jsme připravenou dlouhou knihovnickou lekci a mnoho dalšího. Pracovali jsme samostatně, ale i v různých skupinách. Pracovali jsme s knihami, encyklopediemi, s informacemi na internetu, s videi. Odpovídali jsme si na otázky: Proč je voda v mořích slaná? Jak si člověk podmanil vodu? Kampak teče voda z vany? Odkud se bere voda z kohoutku? Téma VODA se nám podařilo promítnout do všech předmětů, výsledky našich prací najdete na nástěnce vedle tříd.

14. - 16. týden - ADVENT, VÁNOCE

Advent a adventní kalendář plný příjemných a milých přání, společně jsme ho s nadšením plnili. Čekala nás příprava na vánoční vystoupení nejen pro rodiče, následovala prodejní výstava vlastních výrobků. Už jsme se také rozhodli, co za utržené peníze pořídíme.

Co se nám vybaví, když se řekne VÁNOCE? Spousty, spousty příjemných zážitků, o kterých jsme si rádi povídali. Zapojili jsme se do projektu "Krabice od bot", navštívili jsme divadelní představení žáků Církevní základní školy. Ale také jsme byli účastníky přednášky o Indii..

12. a 13. týden - téma ČLOVĚK - JAK FUNGUJE LIDSKÉ TĚLO?

Něco o lidském těle známe, ale stále máme otázky. Každý zpracoval vylosované téma, kterému jsme v rámci společných aktivit věnovali čas. Také jsme si na svém těle několik věcí vyzkoušeli, zjistili odpovědi na naše otázky, dověděli se i různé zajímavosti. Výsledné práce jsou k vidění na chodbě u tříd. Prožitkové dny jsme věnovali smyslům - divadelní představení "Kytice lidem vázaná" a pohybové soustavě v praxi - dopoledne plné gymnastiky v gymnastické hale pod vedením odborných trenérů.

11. týden - téma LES, LESNÍ POHÁDKA

Začali jsme vtipnou "popletenou pohádkou", povídali si o známých pohádkách, hrdinech a jejich činech, kladných i záporných vlastnostech, o číslech nejen v názvech pohádek, stavěli lesní domky pro malé lesní tvory, psali jim dopisy.. až jsme zcela nečekaně skončili u faraónů, Egypta, pyramid.

Starší žáci vytvořili myšlenkovou mapu o lese, doplnili novými znalostmi a lesními obrázky. Najdete ji na nástěnce u třídy, přijďte se podívat.

Prožitkovou středu jsme strávili v Hrádku s kamarády z lesní školy. Šli jsme s nimi na procházku a společně s nimi plnili lesní úkoly.

10. týden - téma LIST, LISTOPAD

Víme, jakou barvu a tvar má listí, jak je vyživováno, proč padá ze stromů a zda padá i jehličí. Vyrobili jsme si "listová okna", patchwork z listí, také jsme listy dokreslovali podle osové souměrnosti. Proč někteří kreslili kanadskou vlajku? Také jsme uklízeli listí v areálu školy. Jak vypadá NS Jahodná v listopadu? Na závěr jsme listy ozdobili některé vlastnoručně vyrobené draky a šli je pouštět.

stránka: 12
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki