Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

1, 2. a 3. ročník

Třídní učitelka: Lenka Puczoková

Podzim v přírodě

V říjnu u nás ve třídě proběhl první projektový měsíc na téma Podzim, podzimní příroda, les a živočichové na podzim. Žáci si vylosovali své téma a termín prezentace. Každý žák svůj projekt zpracoval a následně v kruhu před celou třídou představil a prezentoval. My ostatní jsme poslouchali a kladli doplňující otázky. Všichni žáci se svého projektu zhostili opravdu skvěle. Každý měl své téma zpracované podle zadaných podkladů a doplněné o obrázky nebo vlastní kresby. Pokud počasí dovolilo, směřovali jsme výuku ven, abychom si podzim a podzimní sluníčko vychutnali plnými doušky.

Celý měsíc se opravdu povedl a žáci si jednohlasně odhlasovali, že budeme v projektové výuce v rámci hodin prvouky pokračovat. Už teď se těším na další témata.

 

   

  

Knihovnická lekce 

Každý měsíc se se žáky budeme účastnit ve spolupráci s Knihovnou Třinec knihovnických lekcí. Naše první proběhla ve čtvrtek 24.10. v první hodině. S úžasnou knihovnicí Maruškou jsme si povídali o knize Neplač muchomůrko od autorky Daisy Mrázkové. Děti se zapojily do četby knihy, rozboru obrázků, výprávění o lese, vlivu barev na naše pocity a týmové spolupráce při tvoření příběhů dle zadaných obrázků. Už nyní se těšíme na další lekci, která se uskuteční koncem listopadu. 

      

      

 

OBRAZY Z PREHISTORIE ZEMĚ A NÁVŠTĚVA MUZEA TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN A MĚSTA TŘINCE

Předposlední týden v říjnu jsme se žáky měli opravdu plný. V pondělí jsme byli v divadle a hned v úterý 22.10.  jsme společně navštívili výstavu a program v Muzeu Třinecých železáren a Města Třince.

První zastávku jsme měli v malé výstavní síni, kde jsme zhlédli výstavu o profesionálních hasičích a to pod názvem „Historie profesionálních hasičů na Třinecku“. Žáci se seznámili se vznikem a vývojem požární ochrany, zhlédli ochranné výstroje, uniformy, fotografie a dokumenty. Mohli si vyzkoušet jak těžký je dýchací přístroj nebo hasičské boty.

Následně jsme shlédli obrazy z prehistorie a zavítali na program, kde jsme se seznámili s ilustrátorem Petrem Modlitbou. Všichni žáci včetně mě jsme pana Modlitbu poslouchali se zatajeným dechem. Provedl nás základy ilustrací prehistorie, dověděli jsme se mnoho zajímavostí o anatomii dinosaurů a nakonec si žáci pod taktovkou pana Modlitby vyzkoušeli vlastní ilustrace. Některé obrázky pak byly vylosovány a jejich autoři odměněni. Nakonec si pan Modlitba vybral jeden obrázek, který ocenil a obdaroval jednu žákyni svou ilustrací. Ale ani naše třída nepřišla zkrátka a obdrželi jsem obraz i pro nás, který nám pan ilustrátor namalovat během chvilky přímo před našima očima.

Nakonec jsme zhlédli ve velké výstavní síni výstavu pod názvem „Od doby kamenné do doby slovanských hradišť“.

Více už na fotografiích, které mluví za vše.

 

      

       

      

     

 

Divadlo Lotrando a Zubejda 

V pondělí 21.10. jsme s dětmi navštívili divadelní představení Lotrando a Zubejda v Trisii. 

 

                   

Interaktivní učebna biologie v DDM Třinec

V pátek 18.9. jsme s žáky navštívili interaktivní učebnu biologie v DDM a zapojili se do programu prevence. Žáci se aktivně zapojili do práce na interaktivní tabuli a do diskuse se zkušeným záchranářem a lektorem. Diskutovali o tom, jak předcházet úrazům a nehodám nejen ve škole, ale také doma, v okolí domova, na cestách nebo při sportovních aktivitách. Povídali jsme si také o první pomoci při různých úrazech a situacích. Program byl zakončen krátkým testováním na interaktivní tabuli a všichni jsme prošli na výbornou.

 

           

Předškoláci z MŠ Sosnová na návštěvě

V úterý 8.10. jsme u nás ve třídě přivítali naše budoucí školáky. Žáci první třídy svým kamarádům ukázali, co se za první měsíc ve škole naučili a následně jsme i předškoláky posadili do lavic a zadali práci. Všichni, ať už předškoláci nebo naši prvňáci se do práce zapojili velmi aktivně a předháněli se, kdo bude mít práci hotovou nejrychleji a nejlépe. Už teď se těšíme na další návštěvu a doufáme, že se předškolákům z MŠ Sosnové u nás líbilo.

 

  

autor: Lenka Puczoková

Básničkový týden a čtenářské vizitky

V naší třídě jsme po společné domluvě v pondělním ranním kruhu zavedli čtenářské vizitky a básničkové týdny. Každý týden v pondělí dva vybraní žáci (kteří se dobrovolně přihlásí), představí svou oblíbenou knihu nebo knihu, kterou právě dočetli. Sdělí nám základní informace – autora knihy, název, hlavní postavu a ohodnotí knihu známkou. Následně pomocí textu nebo obrázků a svými slovy o knize povypráví. Aktivita se velmi líbí a jsem ráda, že každý týden si můžeme poslechnout vyprávění o zajímavých knížkách. Některé knihy zaujaly tak, že ostatní posluchači hned začali zjišťovat, zda-li se daná kniha dá půjčit knihovně.

V týdnu od 30.9. do 4.10. u nás proběhl také první básničkový týden. Žáci dostali na výběr z několika básní. Tu svou „top“ báseň se naučili a přednesli před třídou. Musím velmi pochválit všechny děti. Bylo úžasné sledovat, jak se všichni svědomitě připravili a svou báseň přednesli. Po následném hlasování, jsme se domluvili na pokračování. Což mě velice těší a nemůžu se dočkat na další přednesy a týdny plné básní. Usmívající se

 

autor: Lenka Puczoková

Náš první týden ve škole

V prvním týdnu, když jsme se spolu seznámili, provedli žáci druhé a třetí třídy nové prvňáčky naší školou. Podívali jsme se do jídelny, družiny, prostor Knihovny Třinec, k paní ředitelce, do sborovny a dalších tříd a prostor školy.

Největší překvapení na žáky čekalo na konci prohlídky. S paní školnicí jsme vstoupili do CO krytu naší školy. Žáci byli nadšení, kladli spousty otázek, všude koukali, prozkoumali každé zákoutí krytu a dívali se, jak funguje cirkulace a čištění vzduchu v krytu. Následně jsme všichni spolu řešili a povídali si, jaké by to bylo, kdybychom museli v takovém krytu nějakou dobu zůstat a k čemu vlastně kryty sloužily. Všichni jsme se shodli na tom, že snad nikdy nebudeme tento nebo žádný jiný kryt potřebovat!

autor: Lenka Puczoková

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki