Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

1, 2. a 3. ročník

Třídní učitelka: Lenka Puczoková

TONDA OBAL NA CESTÁCH

Ve středu 8. ledna jsme se s žáky zúčastnili programu společnosti EKO – KOM, který se zaměřuje na informace o správném třídění odpadu. Dozvěděli jsme se, jak a proč se odpad třídí, jak se správně recykluje a co všechno se z recyklovaného odpadu vyrábí. Dětem se přednáška moc líbila, aktivně se zapojovali do diskusí a toto o přednášce napsali:

Jsem rád, že nám řekli, že když recyklujeme, tak šetříme přírodu. Protože, já mám rád přírodu. A bavilo mě třídění odpadu.  Petr       

Líbilo se mi, jak jsme třídili odpad a jak jsem dostal překvapení.   Filip      

Bylo to moc hezké, naučil nás hodně věcí. Moc se mi to líbilo, ale všichni tam křičeli. Kdyby tak nekřičeli, tak by to bylo lepší.    Kája  

Bylo to docela hezké, takový pán si s námi povídal o odpadcích, jak se třídí odpad a o skládce a jak se dělá. Skládka se dělá, že se vykope velká díra, do toho se dávají odpadky, a když to bude plné, tak se to zasype hlínou. A potom jsme si na malých popelnicích zkoušeli třídit odpad.    Simona   

Na lekci TONDA – OBAL se mi líbilo, jak jsme třídili odpad. Zá třídění jsem si mohl vzít skládací papírové auto. Docela se mi líbilo. Dozvěděl jsem se hodně o třídění odpadu, a co se z odpadu dělá.  David     

TONDA – OBAL se mi docela líbil, naučil jsem se něco nového. A dostal jsem auto na vystřihování. Nejvíc mě bavilo, jak jsme hráli hry. Dozvěděl jsem se, že jsou skládky pokryté hlínou.        Šimon

Mě si líbilo, jak jsme třídili odpad a jak jsem dostal autíčko na vystřihování. Koukali jsme na skládku, povídali jsme si a ukazovali výrobky z odpadků.     Vojta  

Bylo to hezké, naučili jsme se tam hodně nového. Ten pan Tonda obal nám pustil jedno poučné video. Bylo to hezké a bylo to o odpadcích ve skládce. Pak jsme si zahráli jednu hru. On nám vysvětlil tu hru. Hrálo se to tak, že tam byly malé popelnice a mel k tomu kartičky. Byla tam slupka od banánu, plínka, velké větve atd. Pak nám Tonda Obal zkontroloval všechno. Pak jsme dostali odměnu.    Sára 

Líbilo se mi, jak jsme třídili odpadky. Líbilo se mi, jak jsme museli pracovat.      Renek 

Líbila se mi ta hra. Měli jsme tam roztřídit odpadky. A ukazoval nám, jak vypadá skládka. Prvně se udělá velká díra, a když je zaplněná, tak se zahrabe hlínou 2 až 3m.  Vojta   

 

        

        

    

Vánoce, tradice, symboly Vánoc

V posledním měsíci v roce 2019 jsme v rámci projektů otevřeli téma „Vánoce, vánoční čas, tradice a symboly Vánoc“. Chtěla bych opětovně vyzvednout všechny žáky, za skvělé zpracování zadaných témat, za přípravu a výtvarné zpracování projektů. Věnovali jsme se podrobně všem svátkům od 24. 12. až po 6. 1.. Povídali jsme si o tradicích spojených se štědrým dnem, jako je zlaté prasátko, házení střevíce, štědrovečerní magie, skořápkové lodičky a spousty dalších krásných tradic. Cestovali jsme taky po světě, od Evropy, přes Kanadu a USA až po Austrálii a prozkoumali jsme vánoční tradice jiných států a kultur.

Ve dvou posledních hodinách jsme opakovali, zaměřili jsme se na zimní krajinu, zvířata v zimním období a jejich poznávání a ochranu a ještě jednou jsme se vrátili k Vánocům. Pracovali jsme v týmech, kdy starší žáci pomáhali mladším a případně i naopak. Týmy losujeme spravedlivě, podle barev, tak aby v každém týmu byl jeden žák prvního ročníku, jeden žák druhého ročníku a dva žáci třetího ročníku.

Ráda bych ještě jednou poděkovala všem rodičům za pomoc s přípravou projektů a těším se na projekty v příštím roce.

             

            

 

Projekt na téma rodina, práce, volný čas a okolí našeho bydliště

Taktéž v listopadu u nás ve třídě proběhla projektová výuka v hodinách prvouky. Tentokrát na téma, rodina, práce, domov a okolí našeho města. Věnovali jsme se různým druhům rodin, dětským domovům, neúplným rodinám, vztahům v rodině, a rolím členů rodiny. S dětmi jsme probrali co je to domov, jaké máme doma povinnosti a co to pro nás domov znamená. Dále jsme se věnovali práci, různým druhům zaměstnání (od dělníka po kosmonauta), vztahům na pracovišti, proč naší rodiče vlastně do práce chodí a čím bychom chtěli být, až vyrosteme. Následně jsme se podívali, na místo kde žijeme, zajímavá a historická místa v Třinci a okolí, krajina v okolí našeho města a lehce jsme zabrouzdali až do Evropy. K našim sousedům, zajímavým místům v okolí České republiky a zamysleli jsme se, kam bychom se chtěli jet podívat.

Chtěla bych poděkovat všem dětem a jejich rodičům, za zapojení se do projektové výuky a pomoc s přípravou opravdu nádherných a propracovaných projektů. Děkuji. 

 

                                

Návštěva kurátora pro děti a mládež

 

V pondělí 25.11. k nám přišel na návštěvu kurátor pro děti a mládež v Třinci. Seznámil děti se svou práci a práci sociálního odboru ochrany dětí. Celá přednáška byla vedena na základě konverzace, kladení dotazů a odpovědí. Všichni žáci se aktivně zapojili do konverzace, hlásili se a odpovídali na všechny dotazy. Probrali ochranu dětí, bezpečnost a bezpečné chování, vztahy v rodině a ve škole. Těšíme se na další přednášku.

 

                           

Knihovnická lekce v listopadu

 

Taktéž v listopadu jsme se se třídou zúčastnili knihovnické lekce, kterou nám opět připravila knihovna Třinec a skvělá knihovnice Maruška. Tentokrát jsme si povídali o knize Kouzelná baterka. Děti se zamyslely nad představivostí, fantazií a příběhem malého chlapce a jeho „domácího mazlíčka“. Společně jsme četli, povídali si o příběhu a vymýšleli vlastní příběh. Opět jsme si to moc užili a už teď se těšíme na prosinec.

 

                                              

Podzim v přírodě

V říjnu u nás ve třídě proběhl první projektový měsíc na téma Podzim, podzimní příroda, les a živočichové na podzim. Žáci si vylosovali své téma a termín prezentace. Každý žák svůj projekt zpracoval a následně v kruhu před celou třídou představil a prezentoval. My ostatní jsme poslouchali a kladli doplňující otázky. Všichni žáci se svého projektu zhostili opravdu skvěle. Každý měl své téma zpracované podle zadaných podkladů a doplněné o obrázky nebo vlastní kresby. Pokud počasí dovolilo, směřovali jsme výuku ven, abychom si podzim a podzimní sluníčko vychutnali plnými doušky.

Celý měsíc se opravdu povedl a žáci si jednohlasně odhlasovali, že budeme v projektové výuce v rámci hodin prvouky pokračovat. Už teď se těším na další témata.

 

   

  

Knihovnická lekce 

Každý měsíc se se žáky budeme účastnit ve spolupráci s Knihovnou Třinec knihovnických lekcí. Naše první proběhla ve čtvrtek 24.10. v první hodině. S úžasnou knihovnicí Maruškou jsme si povídali o knize Neplač muchomůrko od autorky Daisy Mrázkové. Děti se zapojily do četby knihy, rozboru obrázků, výprávění o lese, vlivu barev na naše pocity a týmové spolupráce při tvoření příběhů dle zadaných obrázků. Už nyní se těšíme na další lekci, která se uskuteční koncem listopadu. 

      

      

 

OBRAZY Z PREHISTORIE ZEMĚ A NÁVŠTĚVA MUZEA TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN A MĚSTA TŘINCE

Předposlední týden v říjnu jsme se žáky měli opravdu plný. V pondělí jsme byli v divadle a hned v úterý 22.10.  jsme společně navštívili výstavu a program v Muzeu Třinecých železáren a Města Třince.

První zastávku jsme měli v malé výstavní síni, kde jsme zhlédli výstavu o profesionálních hasičích a to pod názvem „Historie profesionálních hasičů na Třinecku“. Žáci se seznámili se vznikem a vývojem požární ochrany, zhlédli ochranné výstroje, uniformy, fotografie a dokumenty. Mohli si vyzkoušet jak těžký je dýchací přístroj nebo hasičské boty.

Následně jsme shlédli obrazy z prehistorie a zavítali na program, kde jsme se seznámili s ilustrátorem Petrem Modlitbou. Všichni žáci včetně mě jsme pana Modlitbu poslouchali se zatajeným dechem. Provedl nás základy ilustrací prehistorie, dověděli jsme se mnoho zajímavostí o anatomii dinosaurů a nakonec si žáci pod taktovkou pana Modlitby vyzkoušeli vlastní ilustrace. Některé obrázky pak byly vylosovány a jejich autoři odměněni. Nakonec si pan Modlitba vybral jeden obrázek, který ocenil a obdaroval jednu žákyni svou ilustrací. Ale ani naše třída nepřišla zkrátka a obdrželi jsem obraz i pro nás, který nám pan ilustrátor namalovat během chvilky přímo před našima očima.

Nakonec jsme zhlédli ve velké výstavní síni výstavu pod názvem „Od doby kamenné do doby slovanských hradišť“.

Více už na fotografiích, které mluví za vše.

 

      

       

      

     

 

Divadlo Lotrando a Zubejda 

V pondělí 21.10. jsme s dětmi navštívili divadelní představení Lotrando a Zubejda v Trisii. 

 

                   

Interaktivní učebna biologie v DDM Třinec

V pátek 18.9. jsme s žáky navštívili interaktivní učebnu biologie v DDM a zapojili se do programu prevence. Žáci se aktivně zapojili do práce na interaktivní tabuli a do diskuse se zkušeným záchranářem a lektorem. Diskutovali o tom, jak předcházet úrazům a nehodám nejen ve škole, ale také doma, v okolí domova, na cestách nebo při sportovních aktivitách. Povídali jsme si také o první pomoci při různých úrazech a situacích. Program byl zakončen krátkým testováním na interaktivní tabuli a všichni jsme prošli na výbornou.

 

           

stránka: 12
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki