Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Ilona Heczková

KONTAKT: 558 993 621, 622

E-mail: ilona.heczkova@7zstrinec.cz

KONZULTAČNÍ HODINY: v pondělí 11.50 - 12.35 hod. nebo kdykoliv po osobní domluvě

                                          (2. patro, místnost č. 127)

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování ZDE

Program proti šikanování 2019/2020 ZDE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ZDE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2014 - 2019 ZDE

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ZDE

OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 2019/2020 ZDE

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU REALIZOVANÉHO VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 ZDE

Metodický pokyn ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, s účinnosti od prosince 2016, č.j. MSMT-21149/2016, zde.

Přílohy obsahují: stádia šikanování, protektní a rizikové faktory, přímé a nepřímé varovné signály šikanování, doporučené znění textů ve školním řádu pro problematiku šikanování, školní program proti šikanování, postupy pro vyšetření a řešení šikany.

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

naše škola začala pracovat na preventivním programu proti šikanování, protože jsme si stanovili jako jednu z priorit našeho školního výchovně vzdělávacího programu zdravé a bezpečné sociální klima školy. Chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitelku školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry, umístěnou na mezipatře budovy školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit. Děkujeme za Vaši podporu.

učitelé ZŠ a MŠ Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

  • Informace pro rodiče o programu školy proti šikanování zde.
  • Informace pro žáky školy zde.
  • Dotazníky vhodné k odhalení šikany a šikanování zde.
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki