Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaŠkolní poradenské pracoviště

Výchovný poradce: Mgr. Iveta Hudzietzová

Školní speciální pedagog, specialista, odborný poradce: Mgr. Zuzana Eliášová

Školní metodik prevence: PhDr. Radim Mikulka

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům v oblasti preventivní, výchovné, sociální a kariérové. Vytváření a podpora příznivého sociálního klima ve třídě a rozvoj osobnosti žáků patří k prioritám naší práce.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti Školního poradenského pracoviště je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Při poskytování poradenských služeb je kladen důraz na informovaný souhlas jako nezbytnou podmínku poskytnutí služby.

"Minimální preventivní program" je zaměřen především na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki