Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaŠkolní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Ivana Škripková

jidelna@7zstrinec.cz

tel: 558 993 623

 

Výběr menu ve středy | 13.10.2021 | zobr: 9x

Vážení strávníci, od října jsme začali vařit každou středu také 2. menu. Máte tedy možnost volby jídel. Menu č. 2 však budeme vařit pouze při minimálním přihlášení 10 porcí.

Přihlášení a odhlášení zůstává stále stejné, tj.

přihlášení - den předem do 7.00 hod. Pokud chcete přihlásit pondělí, musíte přihlášení stihnou nepozději v pátek v 7.00 hod.

odhlášení - den předem do 13.00 hod. Pokud se jedná o pondělí, nejpozději ve 13.00 hod. v pátek.

V Třinci dne 13. října 2021

Ivana Škripková, vedoucí ŠJ

Výběry stravného - hotovost | 13.10.2021 | zobr: 9x

19. a 26. října  2021

PROBÍHAJÍ VÝBĚRY STRAVNÉHO V HOTOVOSTI NA LISTOPAD

v době od 7.30 do 14.30 hod.

v obou dnech.

Jiný termín jen po předcházející dohodě. Děkuji.

V Třinci dne 13. 10. 2021, Ivana Škripková, vedoucí ŠJ

Tel. 558 993 623

Informace pro stravování ve školním roce 2021/2022 pro nové, stávající a cizí strávníky

 

  1. 1.      NOVÍ STRÁVNÍCI (žáci)

a)      Čip:

Nově příchozí žáci si musí zakoupit čip v hodnotě 115 Kč, který slouží pro odběr stravy, ale také jako klíč pro vstup do budovy školy a pohyb po škole. Čip
je zálohovaný, při odchodu ze školy, je-li čip plně funkční, se záloha vrací. Při ztrátě čipu je nutno zakoupit čip nový. Prodej čipů je v kanceláři vedoucí ŠJ v přízemí budovy školy.

b)      Platba za stravné:

Platba stravného probíhá přednostně bezhotovostně – formou svolení k inkasu, anebo hotově ve dnech stanovených k výběru, které jsou zveřejňovány na webu strava.cz.

Svolení k inkasu většinou vyřídíte elektronicky skrze internetové bankovnictví, zpravidla není nutno chodit na pobočku banky osobně.

Formulář svolení k inkasu je možné si stáhnout ZDE

Po vyplnění jej odevzdejte vedoucí ŠJ společně s Přihláškou ke stravování.

c)      Přihláška ke stravování:

Je potřeba vyplnit Přihlášku ke stravování. Vyplněním formuláře je strávník přihlášen ke stravování po celou dobu školní docházky. O ukončení stravování zákonný zástupce informuje vedoucí ŠJ. Formulář je k vyzvednutí je u vedoucí ŠJ, a ke stažení žáci ZDE, cizí strávníci ZDE

d)   Nemoc a přítomnost/nepřítomnost žáka ve výuce

Žák, který je přítomen na školním vyučování má nárok na oběd za dotovanou cenu dle platných sazeb:

Žáci ZŠ          do 10 let:        25 Kč

                       10-14 let:        27 Kč

                       14 a více let:  29 Kč

Není – li žák ve výuce přítomen (nemoc, anebo plánovaná návštěva lékaře, kdy se žák do školy nevrátí) je povinen mít oběd odhlášený. V případě nemoci je potřeba tak učinit do druhého dne. Pokud tak strávník/zákonný zástupce neučiní,
je povinen doplatit režijní náklady ve výši 41 Kč.

Odhlášky obědů je možno provést nejpozději den předem do 13.00 hod.

Přihlášky obědů je možno provést nejpozději den předem do 7.00 hod.

První den nemoci dítě si může rodič oběd vyzvednout do čistého jídlonosiče (nikoli sklenice), anebo si jej nechat naservírovat do jednorázových obalů v ceně 7 Kč.

e)      Doporučení pro začátek školního roku

Doporučujeme všechny formality spojené se zahájením stravování vyřídit ještě během prázdnin, vyhnete se tak návalu povinností v prvních dnech školního roku.

 

Úřední hodiny ŠJ v prázdninovém provozu:

Po, Út 30. a 31. srpna v 7.30 - 14.30 hod.

V jiném termínu po telefonické domluvě. Tel. ŠJ 558 993 623.

 

 

 

  1. 2.      STÁVAJÍCÍ STRÁVNÍCI (žáci + cizí)

a)      Vyplňte Přihlášku ke stravování, která je ke stažení v bodu 1c).

Stravné zůstalo zachováno dle sazeb z loňského roku, viz bod 1d). První bezhotovostní platba stravného na září proběhla 20. srpna 2021.

 

 

  1. 3.      CIZÍ STRÁVNÍCI

Vážení cizí strávníci,

  • od září došlo k navýšení stravného na 80 Kč/porce. Porci stále tvoří polévka a menu
    dle výběru. Odběr stravy je skrze výdejní okénko v době od 11.00 hod. do 11.30 hod. do čistých vydezinfikovaných jídlonosičů. Těšíme se na Vás.

 

Při zahájení stravování, prosím, vyplňte Přihlášku ke stravování na rok 2021/20212
dle bodu 1c.

 

Zpracovala: Ivana Škripková, vedoucí ŠJ

V Třinci dne 20. srpna 2021

 

Aktualita | 20.08.2021 | zobr: 27x

Od 1. září 2021 dochází k navýšení cen stravného u zaměstnanců a cizích strávníků.

Cizí strávníci - sazba 80 Kč/oběd. Výdej obědů cizím strávníkům je od 11.00 hod. do 11.30 hod. přes výdejní okénko.

V Třinci dne 20. srpna 2021

Ivana Škripková, vedoucí ŠJ

 

 

 

POZOR, POZOR!!!!
Upozorňujeme na změnu termínu pro výběr stravného. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce ve škole jsme nuceni přeložit termín výběru stravného (hotovostní forma) na pondělí 30. srpna 2021 od 7:30 do 14:30 hod.
Školní jídelna začne vařit v řádném termínu, tj. od 1. září 2021.
Prostory školy jsou nyní staveništěm, proto při vstupu na pozemek školy, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za spolupráci a přejeme všem příjemné letní dny.
V Třinci dne 13. srpna 2021
Ivana Škripková, vedoucí ŠJ

Konec školního roku ve ŠJ | 23.06.2021 | zobr: 56x

ORGANIZACE KONCE ŠK. ROKU  ve ŠJ

V pátek 25. června 2021 je stop stav pro přihlášení a odhlášení obědů na poslední 3 stravné dny školního roku. Po tomto datu již není možné provádět změny a stravné bude vyúčtováno dle stavu objednávek k 25. červnu 2021.

Děkujeme za přízeň, všem našim strávníkům přejeme krásné léto a těšíme se na Vás znovu od 1. září 2021.

V Třinci dne 23. června 2021

Ivana Škripková, vedoucí ŠJ a kuchařky

Žáci 1., 2., 3. ročníku CZŠ vč. druhého stupně, jsou pro období od 3. do 7. května 2021 ze stravy hromadně odhlášeni. V případě zájmu o stravu na distanční výuce si obědy přihlaste.

Děkuji za spolupráci.

V Třinci dne 29. dubna 2021

Ivana Škripková, vedoucí ŠJ

 

Provoz ŠJ od 19. dubna 2021 - denní vzdělávání žáků ZŠ Kaštanové + 4. a 5. ročníku CZŠ

Od pondělí 19. dubna 2021 se do školy vrací žáci 4. s 5. ročníku CZŠ pod podmínkou negativního antigenního testu.

Žáci těchto ročníků, kteří se stravují ve školní jídelně, a také žáci ZŠ Kaštanové jsou, přihlášeni ke stravování. Pokud nemáte o stravování zájem, obědy si, prosím, odhlaste. Žáci CZŠ, kteří se vzdělávají on-line, jsou ze stravy odhlášeni.

Pozor, žáci na distanční výuce mají také nárok na obědy za dotované ceny. Pokud máte zájem o odebírání obědů, proveďte objednávku obědů. Distanční žáci si mohou stravu vyzvedávat  přes výdejní okénko u školního parkoviště, vstup do ŠJ při distanční výuce není z kapacitních důvodů umožněn. Podmínkou je čistý vydezinfikovaný jídlonosič, anebo jednorázový jídlonosič, který lze zakoupit přímo ve ŠJ za příplatek 7 Kč.

Nadále platí povinnost odhlašovat obědy po dobu nemoci nebo karantény. Toleruje se jen 1. den nemoci (karantény), další dny musí být ohlášeny.

 

Pravidla pro:

Odhlášky - nejpozději den předem do 13,00 hod.

Přihlášky - nejpozději den předem do 7,00 hod.

 

 V Třinci dne 15. 4. 2021

Ivana Škripková, vedoucí ŠJ

Informace k provozu od 12. 4. 2021 | 12.04.2021 | zobr: 85x

-          právo na školní stravování mají žáci při prezenční i distanční výuce, nikoli žáci nemocní, v karanténě nebo ti, jejichž zákonní zástupci odmítli testování a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky,

-          žáci při prezenční výuce konzumují stravu ve školní jídelně,

-          žáci při distanční výuce si vyzvedávají jídlo skrze výdejní okénko do čistých vydezinfikovaných jidlonosičů nebo jednorázového obalu (příplatek 7 Kč) a stravu si odnášejí.

V Třinci dne 12. dubna 2021, Ivana Škripková, vedoucí ŠJ

Provoz ŠJ od 12. dubna 2021 do 16. dubna 2021

Od pondělí 12. dubna 2021 se vracejí do školy žáci, kteří budou mít negativní antigenní test. Jedná se o všechny žáky ZŠ Kaštanové a 1., 2. a 3. ročník CZŠ.

Žáci těchto ročníků, kteří se stravují ve školní jídelně, jsou přihlášeni ke stravování. Pokud nemáte o stravování zájem, obědy si, prosím, odhlaste.

Žáci na distanční výuce mají také nárok na obědy za dotované ceny. Pokud máte zájem o odebírání obědů na distanční výuce, proveďte objednávku obědů. Distanční žáci si mohou oběd vyzvednout  přes výdejní okénko u školního parkoviště, vstup do ŠJ při distanční výuce není umožněn.

Nadále platí povinnost zákonných zástupců odhlašovat žákům obědy v době nemoci,. Toleruje se jen 1. den nemoci, další dny musí být ohlášeny.

 

Pravidla pro:   Odhlášky - nejpozději den předem do 13,00 hod.

                         Přihlášky - nejpozději den předem do 7,00 hod.

 

 Děkuji za spolupráci.

V Třinci dne 7. 4. 2021, Ivana Škripková, vedoucí ŠJ

stránka: 123456
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki