Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

Dokumenty ŠD

Základní dokumety školní družiny

 Hodnocení  činnosti  školní družiny ve školním roce 2017/2018 zde.

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině, aktualizace ke dni 1. 9. 2018  zde.

Celoroční plán práce pro školní rok 2018/2019 zde.

Týdenní plán činností ve školní družině zde.

Vnitřní řád a provozní řád ŠD zde.

Žádost o přijetí žáka do ŠD zde

Žádost o prominutí, snížení úplaty ve školní družině zde.

Zmocnění k vyzvedávání dítěte jinou osobou zde.

Souhlas zákonných zástupců na období zájmového vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2018/2019 zde

Zápisní lístek k docházce do školní družiny ve školním roce 2018/2019 zde

Omluvení žáka z ŠD zde.

Odhlášení žáka z ŠD zde.

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki