Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

Dokumenty ŠD

Základní dokumety školní družiny

 

Hodnocení  činnosti  školní družiny ve školním roce 2016/2017 zde.

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině, aktualizace ke dni 4.9.2017  zde.

ŠVP ŠD, dodatek č. 1, zde.

Celoroční plán práce pro školní rok 2017/2018 zde.

Týdenní plán činností ve školní družině zde.

Vnitřní řád a provozní řád ŠD zde.

Žádost o přijetí žáka do ŠD zde.

Písemná přihláška (zápisní lístek) pro žáky do školní družiny zde.

Žádost o prominutí, snížení úplaty ve školní družině zde.

Zmocnění k vyzvedávání dítěte jinou osobou zde.

Souhlas zákonných zástupců v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zde.

Omluvení žáka z ŠD zde.

Odhlášení žáka z ŠD zde.

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki