Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

 

Základní dokumety školní družiny

Souhlas zákonných zástupců na období zájmového vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2019/2020 zde

Žádost o přijetí žáka do školní družiny ve školním roce 2019/2020 zde

Písemná přihláška  k docházce do školní družiny ve školním roce 2019/2020 zde

Hodnocení  činnosti  školní družiny ve školním roce 2018/2019 zde.

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině, aktualizace ke dni 1. 9. 2019  zde.
Dodatek č. 2 ŠVP k 1.9.2019 zde.

Celoroční plán práce pro školní rok 2019/2020 zde.

Týdenní plán činností ve školní družině zde.

Vnitřní řád a provozní řád ŠD zde.

Žádost o prominutí, snížení úplaty ve školní družině zde.

Zmocnění k vyzvedávání dítěte jinou osobou zde.

Omluvení žáka z ŠD zde.

Odhlášení žáka z ŠD zde.

Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki