Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaRodičům a žákům školy

Zajímavé informace pro rodiče (zákonné zástupce) a žáky

Angličtina pro děti na 1. stupni on-line, klikni zde.

Cílem tohoto projektu je vytvořit bezplatnou internetovou podporu studia i výuky angličtiny pro děti základních škol, kterou bude možné využít během hodin jazyka ve škole i doma. Děti naleznou na tomto portálu množství informací pro online podporu výuky angličtiny. Moduly zahrnují kurz anglického jazyka, obrázkový slovník, modul Science s pracovními listy, modul Basics s přehledy základů jazyka, básničky a říkanky, jazykový rozcestník s množstvím odkazů na další zdroje, online audio a video materiály, interaktivní hry a další. 

Dopravní výchova nás provází celý život. Znát pravidla a dodržovat je znamená pro všechny snížení rizika úrazu, zvýšení osobního bezpečí.

V odkazech jsou představena povídání i hry pro děti a žáky.

http://www.ibesip.cz/aplikace-viditelnost/
http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova
http://www.skodahrou.cz/
http://www.pankuzel.cz/cz/skoda-hrou
http://hraveuceni.idnes.cz/_zachranar/dopravka/web.swf

Jak na zdravou výživu dětí?

Poradenské centrum Výživa dětí je provozováno Občanským sdružením Výživa dětí, které se snaží aktivně podporovat zdravý životní styl dětí, především podporou vhodného stravování. Členy jsou přední odborníci z oblasti pediatrie a nutričního poradenství, kteří zaručují vysokou odbornou úroveň poskytovaných služeb a zajišťují, aby veškeré aktivity byly v souladu s nejnovějšími poznatky o zdraví dětí a jejich výživě. Informace získáte zde.

 

Proč se finančně vzdělávat?

Ministerstvo financí spustilo pilotní verzi prortálu o finančním vzdělávání. Tyto stránky mají za úkol zejména poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením nebo se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Rozklikněte zde.

Vážení rodiče,

chcete-li procvičit dovednosti svých dětí, zde jsou právě pro vás připraveny tyto internetové stránky...

Milí žáci,

chcete vědět, co vše umíte, co vše dokážete? Pak na těchto uvedených internetových stránkách můžete zjistit své vědomosti, dovednosti i procvičit si učivo, které vám dělá problémy....

http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/

http://www.brumlik.estranky.cz

O projektu

Projekt naučseonline.cz přináší aplikace na procvičování čteníčeského jazyka a matematiky na úrovni 1. stupně základní školy.

Projekt naučseonline.cz je především rodičovská iniciativa. Programy vytvořili rodiče pro své děti. Profesně se zabývají programováním, nejsou učitelé, jazykovědci ani matematici. Z tohoto důvodu není zaručena bezchybnost, i když o ni usilují...

Projekt naučseonline.cz je otevřený připomínkám a návrhům. Můžete se podílet i na tvorbě obsahu.

Projekt zde.

ZÁCHRANNÝ KRUH

Nezisková organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Vyvíjí a realizuje systém informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí.

Více se dozvíte zde.

Interaktivní modelový test z českých reálií

Interaktivní modelový test obsahuje 30 testových úloh z českých reálií. Každá testová úloha zastupuje 1 z 30 konkrétních témat, která jsou vymezeny tzv. specifikacemi.

  • 16 testových úloh je z oblasti Občanský základ
  • 7 testových úloh je z oblasti Základní geografické informace o České republice
  • 7 testových úloh je z oblasti Základní historické a kulturní informace o České republice

Více informací získáte zde.

Zajímáte se o aktuality v prevenci úrazů?

Chcete znát rizika úrazů a násilí u dětí podle věku a vývoje?

Úrazy jsou hlavní příčinou smrti,invalidity,zátěže a nerovnosti u evropských dětí. Zůstávají první příčinou úmrtí dětí a dospívajících ve všech státech Evropy a to s někde nejvyšší,jinde nejnižší úmrtností dětí na úrazy v rozvinutém světě.

Odpovědi na své otázky naleznete zde. Tyto internetové stránky spravuje Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti, Fakultní nemocnice v Motole.

Finanční gramotnost do škol - Portál pro děti, rodiče i učitele

Pracovní materiály:

videa, kvízy, prezentace, webináře, omalovánky, hry atd. - informace ze světa financí zde.

stránka: 123456
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki