Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaRodičům a žákům školy

Zajímavé informace pro rodiče (zákonné zástupce) a žáky

"Napo" seznamuje žáky základních škol pomocí přátelské animované postavičky Napo a filmů o něm s důležitostí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

"Napo" je určeno učitelům, žákům (dětem) i rodičům. Odkaz zde.

Metodický materiál k výuce první pomoci

Metodický materiál je určen budoucím i současným pedagogům, kteří v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacích programů na I. a II. stupni ZŠ a SŠ do výuky zařazují témata první pomoci. Také všem, kteří se zajímají o poskytnutí 1. pomoci. Více se můžete dozvědět zde.

 VĚDOMOSTNÍ HRA „KOZEL OVOZEL“

SZIF představuje novou vědomostní hru, která je součástí evropského projektu Ovoce a zelenina do škol. Cílem projektu je vytvoření správných stravovacích návyků ve výživě dětí, boj proti dětské obezitě a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Je určena především žákům 1. stupně ZŠ. Aplikace je česká a neobsahuje reklamu ani nákupy v aplikaci. Více informací najdete na www.ovocedoskol.szif.cz

Pro všechny, kteří mají rádi písničky, odkaz zde.

Ochrana osobních údajů on-line, pro děti (a také pro jejich rodiče)

1. Bez svolení rodičů bych neměl(a) poskytovat osobní informace, jako například adresu, telefonní číslo, telefonní číslo a adresu pracoviště rodičů, ani adresu školy, kam chodím.

2. Setkám-li se s informací, která mne uvedla do rozpaků nebo pro mne byla nějakým způsobem nepříjemná, bez váhání se s tím svěřím svým rodičům.

3. Nikdy bych si neměl(a) domlouvat schůzku s někým, s kým jsem již předtím komunikoval(a) “online” (e-mail, internetový “chat” apod.), aniž bych se o tom předtím poradil(a) s rodiči. Budou-li rodiče s takovou schůzkou souhlasit, pak se nejprve ujistím, že ke schůzce dojde na veřejném místě (tedy nikoli například v soukromém bytě, v nějakém odlehlém a nepoužívaném skladu apod.) a raději s sebou vezmu některého z rodičů.

4. Neznámým osobám nebudu nikdy posílat svou fotografii ani jiné věci, aniž jsem si o tom předtím promluvil(a) se svými rodiči.

5. Nebudu odpovídat na žádné vzkazy a dotazy pochybné povahy či na takové, které ve mně vyvolávají nepříjemné pocity. Není to přeci moje vina, že jsem je dostal(a) a k ničemu mne to nezavazuje. Pokud mi budou takové vzkazy, výzvy nebo dotazy zaslány, hned se o nich svěřím rodičům, aby na ně mohli upozornit poskytovatele našeho internetového připojení. 6. S rodiči si domluvím pravidla, která budou platit pro můj přístup k elektronické poště a na internet. Dohodneme se na denní době, kdy budu moci navštěvovat internet a přijímat a odesílat  maily, a na typech stránek, které budu moci navštěvovat.

7. Kromě rodičů nebudu nikomu dávat své heslo pro připojení na internet (ani těm nejlepším kamarádům).

8. V “on-line” prostředí se budu vždy chovat správně a nebudu dělat nic, co by obtěžovalo ostatní nebo by jim jakýmkoli způsobem škodilo.

Více zde.

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,

Úřad pro ochranu osobních údajů publikoval soubor návodů pro případy problémů s údaji na internetu.

Více se můžete dozvědět zde.

Projekt E-Bezpečí (klikni na název)

poskytuje pomoc velkému množství uživatelů internetu – dětem i dospělým. Zároveň nabízí pomocnou ruku všem, kteří se dostali díky některému z online nebezpečí do obtížné situace. E-Bezpečí je uznávaným projektem podporovaným klíčovými ministerstvy (MVČR, MŠMT) a Policií ČR, představuje velmi důležitý článek v oblasti prevence online kriminality – a to na národní úrovni.

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:
a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií), 
b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT), 
d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook), 
e) hoax a spam, 
f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

logo_big.jpg

Angličtina na internetu zdarma.

Vše, co student angličtiny pro svůj život potřebuje: výukové materiály, testy, cvičení, rady apod. Příspěvky jsou tvořeny zkušenými učiteli i lektory angličtiny.

Angličtina pro každého zde.

Nařízení vlády č. 363/2016 Sb.,

o zavedení letního času v letech 2017 až 2021 

Termíny začátku a konce letního času jsou stanoveny podle stejného principu – na poslední víkend v březnu a poslední víkend v říjnu. Nařízení vlády zde.

Informační systémy České školní inspekce pro veřejnost 

Pro rodiče ČŠI připravila informační web http://portal.csicr.cz, sloužící k jednodu­chému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí pří­pravu žáků je zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro různé ročníky i předměty na základních i středních školách.

stránka: 123456
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki