Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaProjekty v ZŠ a MŠ

Projekty v ZŠ a MŠ

 

 

 Projekt:

„Ozdravný pobyt s environmentálním programem pro děti a žáky ZŠ a MŠ, Kaštanová, Třinec“

Žádost školy byla podána v rámci Národního programu Životního prostředí vyhlášeného prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR, výzva č. 6/2019, v rámci programu Ozdravné pobyty-Národní síť EVVO-podpora denních a pobytových výukových programů a školení. Žádost byla schválena Rozhodnutím č. 1190600054.

Tento projekt je  spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Uznatelné náklady projektu pro pobyty žáků a dětí v roce 2021 a 2022 jsou 388 055 Kč.

Ozdravné pobyty proběhnou v lokalitě Strážek (okres Žďár nad Sázavou). V rámci ozdravných pobytů bude zrealizován environmentálně zaměřený program prostřednictvím lektorů kvalifikovaných v oblasti EVVO v objektu, který odpovídá hygienickým požadavkům svým umístěním i plošným komfortem, mikroklimatickými podmínkami. Stravování bude poskytnuto v souladu se zásadami zdravé výživy. Popis aktivit, počty žáků a harmonogram programu si můžete přečíst zde.

DĚKUJEME MŽP ČR A SFŽP.

Odkaz na webové stránky MŽP www.mzp.cz. Odkaz na webové stránky SFŽP www.sfzp.cz.

Učení prožitkem

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010869

 Záměrem projektu je přeměna současného funkčního CO krytu tak, aby mohl být využíván jako interaktivní odborná učebna rozvíjející kompetence k přírodním vědám, technickým oborům a práci s digitálními technologiemi prostřednictvím prožitku a simulace. Realizace záměru obnáší pořízení mobilního vybavení a výukových pomůcek, softwarů, zajištění bezbariérovosti k překonání schodů a rekonstrukce sociálního zázemí. Nová odborná učebna bude odpovídat současnému vývoji a moderním výukovým metodám.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

 Výše schválené podpory: 2 999 324,20 Kč

Doba realizace: 6. 12. 2018 - 31. 12. 2020

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Škola je zapojena do projektu již 7. rokem.

Spolupracujeme s Ovocentrem Valašské Meziříčí. Více o projektu zde.

 

 

 

Projekt:: „Environmentální prevence a zdraví pro děti a žáky ZŠ a MŠ, Kaštanová, Třinec“

Žádost školy byla podána v rámci Národního programu Životního prostředí vyhlášeného prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, výzva č. 13/2017, v rámci programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, aktualizované verze. Žádost byla schválena Rozhodnutím č. 60701762 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

2019 – realizace:

  • 42 žáků ZŠ, 11 dnů, 10 nocí, 26. 2. – 8. 3. 2019
  • 23 dětí MŠ, 6 dnů, 5 nocí, 3. 3. – 8. 3. 2019
  • Ubytování a stravování: Lesní penzion Podmitrov
  • Program EVVO: ekologická organizace Lipka
  • Doprava: Autoškola club Česká republika

Uznatelné náklady projektu pro pobyt žáků a dětí 26. 2. - 8. 3. 2019 a 3. 3. - 8. 3. 2019 byly v celkové výši 323 232, 50,- Kč. Příspěvek SFŽP je 208 250,- Kč. Rozdíl je 114 982,50,- Kč.

114 982,50,- Kč bylo hrazeno z finančních prostředků zřizovatele. Tzn., že na jednoho žáka/dítě město Třinec přispělo 1 769,- Kč.

Ozdravný pobyt v roce 2020:

  • 43 žáků ZŠ, 6 dnů, 5 nocí, 1.3. – 6.3.2020
  • 23 dětí MŠ, 6 dnů, 5 nocí, 1.3. – 6.3.2020
  • Ubytování a stravování: Lesní penzion Podmitrov
  • Program EVVO: ekologická organizace Lipka
  • Doprava: Hlawiczka Miroslav, Autobusová doprava, Vendryně

Uznatelné náklady projektu pro pobyt žáků a dětí 1.3. – 8. 3. 2020 byly v celkové výši 234 890,- Kč. Příspěvek SFŽP je 115 500,- Kč. Rozdíl je 119 390,- Kč.

119 390,- Kč bylo hrazeno z finančních prostředků zřizovatele. Tzn., že na jednoho žáka/dítě město Třinec přispělo 1 809,- Kč.

Děkujeme Státnímu fondu životního prostředí ČR a Statutárnímu městu Třinec.

Ozdravné pobyty proběhly v lokalitě Strážek (okres Žďár nad Sázavou). V rámci ozdravných pobytů byl zrealizován environmentálně zaměřený program prostřednictvím lektorů kvalifikovaných v oblasti EVVO (celkem 5 190 výukových hodin) a v objektu, který odpovídal hygienickým požadavkům svým umístěním i plošným komfortem, mikroklimatickými podmínkami. Stravování bylo poskytnuto v souladu se zásadami zdravé výživy. V rámci ozdravného pobytu byla převážná část výuky přesunuta do venkovních prostor, byl zajištěn dostatečný aktivní pobyt v přírodě.

Škola je účastníkem projektu MŠMT Šablony II pro ZŠ a MŠ Kaštanová, Třinec.  Zahájení projektu: 1. 9. 2019. Celková finanční částka v projektu: 1 241 168 Kč. Získaná finanční částka pro MŠ: 509 864,- Kč, pro ZŠ: 470 880,- Kč, pro ŠD: 290 424,- Kč. Ukončení projektu: 31. 8. 2021. Z projektu budou především podpořeny tyto aktivity:

MŠ:2.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ pro obě MŠ,2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v rámci matematické a polytechnické gramotnosti,2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ,2.I/15 Komunitně osvětová setkávání.

ZŠ:2.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ,2.II/17 Klub pro žáky ZŠ – čtenářský a badatelský klub,2.II/18 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v Čj a M,2.II/19 Projektový den ve škole, 2.II/20 Projektový den mimo školu.

ŠD:2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD.

 

Více informací o projektu, kterého se škola účastní již 6. rokem, zde.

 

Název projektu: Místní akční plán II v ORP Třinec

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963, Období realizace: 1.2.2018 - 31.1.2022, nositel:  město Třinec, Operační program: OP VVV
Dne 1. února 2018 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán II v ORP Třinec. Nositelem je město Třinec. Projekt MAP II navazuje na dosažené cíle v již ukončeném projektu. Posuneme se ke konkrétním krokům, které pomohou našim školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoříme konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. Do projektu se zapojily takřka všechny školy v Třinci i v obcích správního obvodu ORP Třinec se souhlasem svých zřizovatelů.
Odkaz na webové stránky projektu: http://map.trinecko.cz/

Název projektu: Šablony pro ZŠ a MŠ Kaštanová, Třinec

Škola je účastníkem projektu MŠMT Šablony MŠ a ZŠ. Zahájení projektu: 1. 9. 2017. Získaná finanční částka za MŠ: 427 356,- Kč, získaná částka za ZŠ: 348 022,- Kč. Z projektu budou především podpořeny tyto aktivity: I/1.5 Chůva - personální podpora MŠ pro obě MŠ, I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v rámci matematické gramotnosti, I/2.4 Vzdělávání - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, II/2.6 Vzdělávání pedagogů v rámci čtenářské gramotnosti, II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v rámci čtenářské a matematické gramotnosti, II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ, II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, II/3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v matematice a českém jazyku, II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. Ukončení projektu: 31. 8. 2019.

Název projektu:                              Spoluprací k profesionalitě

Registrační číslo projektu:           CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516  

Do projektu jsou zapojeni všichni učitelé ZŠ.

Více o projektu se můžete dozvědět zde.

 

Projekt CESTA, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569,

Učitelé MŠ Sosnová jsou účastníky projektu CESTA, který realizuje KVIC (Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků). 

Každý zapojený pedagog absolvuje pod vedením odborníků cestu od osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování svých profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech individualizace vzdělávání či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro realizaci interního mentoringu a lektorské činnosti. Více o projektu a jeho realizaci se můžete dozvědět zde.

stránka: 123
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki