Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaProjekty v ZŠ a MŠ

Projekty v ZŠ a MŠ

 

 

 

Projekt:: „Environmentální prevence a zdraví pro děti a žáky ZŠ a MŠ, Kaštanová, Třinec“

Žádost školy byla podána v rámci Národního programu Životního prostředí vyhlášeného prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, výzva č. 13/2017, v rámci programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, aktualizované verze. Žádost byla schválena Rozhodnutím č. 60701762 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Ozdravný pobyt realizován v letech 2019, 2020.

2019 – realizace:

  • 42 žáků ZŠ, 11 dnů, 10 nocí, 26. 2. – 8. 3. 2019
  • 23 dětí MŠ, 6 dnů, 5 nocí, 3. 3. – 8. 3. 2019
  • Ubytování a stravování: Lesní penzion Podmitrov
  • Program EVVO: ekologická organizace Lipka
  • Doprava: Autoškola club Česká republika

 příspěvek SFŽP: 400,- Kč/žák/den

400,- Kč x 42 žáků x 10 dnů = 168.000,- Kč

rozdíl mezi příspěvkem SFŽP a poplatkem žáka: 240.800,- - 168.800,- = 72.000,- Kč

poplatek za žáka za pobyt: 72.000/42 žáci = 1714,30,- Kč/žák

1714,30,- Kč/žák hrazeno z finančních prostředků zřizovatele.

příspěvek SFŽP: 350,- Kč/dítě/den

350,- Kč x 23 dětí x 5 dnů = 40.250,- Kč

poplatek za dítě za pobyt: 42.182,50/23 dětí  = 1.834,- Kč/dítě

1.834,- Kč/dítě hrazeno z finančních prostředků zřizovatele.

Plánovaný ozdravný probyt pro rok 2020:

  • 45 žáků ZŠ, 6 dnů, 5 nocí, 1.3. – 6.3.2020
  • 24 dětí MŠ, 6 dnů, 5 nocí, 1.3. – 6.3.2020
  • Ubytování a stravování: Lesní penzion Podmitrov
  • Program EVVO: ekologická organizace Lipka
  • Doprava: Hlawiczka Miroslav, Autobusová doprava, Vendryně

Uznatelné náklady projektu pro pobyt žáků a dětí 1.3. – 8. 3. 2020 jsou v celkové výši 242 622,50,- Kč. Příspěvek SFŽP je 120 750,- Kč. Rozdíl je 121 872,50 Kč.

Projekt se týká 6 denních denního turnusu ozdravného pobytu 45 žáků ze ZŠ na ulici Kaštanová 412, Třinec, 24 dětí z MŠ, ulice Sosnová 367, a z MŠ, ulice Habrová 249. Ozdravný pobyt proběhne v lokalitě Strážek (okres Žďár nad Sázavou). V rámci ozdravného pobytu bude zrealizován environmentálně zaměřený program prostřednictvím lektorů kvalifikovaných v oblasti EVVO a v objektu, který odpovídá hygienickým požadavkům svým umístěním i plošným komfortem, mikroklimatickými podmínkami. Stravování bude poskytnuto v souladu se zásadami zdravé výživy. V rámci ozdravného pobytu bude převážná část výuky přesunuta do venkovního prostoru, bude zajištěn dostatečný aktivní pobyt v přírodě.

Škola je účastníkem projektu MŠMT Šablony II pro ZŠ a MŠ Kaštanová, Třinec.  Zahájení projektu: 1. 9. 2019. Celková finanční částka v projektu: 1 241 168 Kč. Získaná finanční částka pro MŠ: 509 864,- Kč, pro ZŠ: 470 880,- Kč, pro ŠD: 290 424,- Kč. Ukončení projektu: 31. 8. 2021. Z projektu budou především podpořeny tyto aktivity:

MŠ:2.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ pro obě MŠ,2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v rámci matematické a polytechnické gramotnosti,2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ,2.I/15 Komunitně osvětová setkávání.

ZŠ:2.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ,2.II/17 Klub pro žáky ZŠ – čtenářský a badatelský klub,2.II/18 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v Čj a M,2.II/19 Projektový den ve škole, 2.II/20 Projektový den mimo školu.

ŠD:2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD.

 

Více informací o projektu, kterého se škola účastní již 6. rokem, zde.

 

Název projektu: Místní akční plán II v ORP Třinec

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963, Období realizace: 1.2.2018 - 31.1.2022, nositel:  město Třinec, Operační program: OP VVV
Dne 1. února 2018 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán II v ORP Třinec. Nositelem je město Třinec. Projekt MAP II navazuje na dosažené cíle v již ukončeném projektu. Posuneme se ke konkrétním krokům, které pomohou našim školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoříme konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. Do projektu se zapojily takřka všechny školy v Třinci i v obcích správního obvodu ORP Třinec se souhlasem svých zřizovatelů.
Odkaz na webové stránky projektu: http://map.trinecko.cz/

Název projektu: Šablony pro ZŠ a MŠ Kaštanová, Třinec

Škola je účastníkem projektu MŠMT Šablony MŠ a ZŠ. Zahájení projektu: 1. 9. 2017. Získaná finanční částka za MŠ: 427 356,- Kč, získaná částka za ZŠ: 348 022,- Kč. Z projektu budou především podpořeny tyto aktivity: I/1.5 Chůva - personální podpora MŠ pro obě MŠ, I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v rámci matematické gramotnosti, I/2.4 Vzdělávání - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, II/2.6 Vzdělávání pedagogů v rámci čtenářské gramotnosti, II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v rámci čtenářské a matematické gramotnosti, II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ, II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, II/3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v matematice a českém jazyku, II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. Ukončení projektu: 31. 8. 2019.

Název projektu:                              Spoluprací k profesionalitě

Registrační číslo projektu:           CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516  

Do projektu jsou zapojeni všichni učitelé ZŠ.

Více o projektu se můžete dozvědět zde.

 

Projekt CESTA, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569,

Učitelé MŠ Sosnová jsou účastníky projektu CESTA, který realizuje KVIC (Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků). 

Každý zapojený pedagog absolvuje pod vedením odborníků cestu od osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování svých profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech individualizace vzdělávání či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro realizaci interního mentoringu a lektorské činnosti. Více o projektu a jeho realizaci se můžete dozvědět zde.

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

Projekt je realizován v prostorách MŠ Habrová. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního  rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč

Dotace EU: 24 195 466,71Kč

Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Partner projektu: ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o.

    

Ozdravný pobyt, Podmitrov, 1. - 11. 11. 2016

Již potřetí se žáci a děti Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, p.o. účastnili ozdravného pobytu v čistém prostředí Vysočiny v Lesním penzionu Podmitrov v rámci projektu „Za zdravím pro zdraví“. Listopadový jedenáctidenní pobyt žáků se nesl v duchu pátrání po rodinných předcích i v duchu řemesel. Žáci si vyzkoušeli, jaké to je být papírníkem – vyráběli si vlastní ruční papír a z něho přání, sedlákem, pekařem – pekli si vlastní svačinu, přadlenou – vytvořili si lněnou panenku, mlékařem, barvířem – pomocí přírodních barviv batikovali látku, včelařem – tvořili několik druhů svíček z včelího vosku. Také si vyráběli přívěsky na klíče, bambule, korálky, hrníčky s vlastními motivy, stavěli ze stavebnic. Mimo tyto činnosti žáci pobývali denně několik hodin venku, kde jim téměř denně přálo příjemné počasí. Formou soutěží a her si vyzkoušeli další zajímavé, někdy netradiční aktivity ve skupinách. Po celou dobu žáci sbírali za své aktivity razítka, která mohli ve směnném obchodě vyměnit za věcné ceny – učili se finanční gramotnosti. Tímto děkujeme za sponzorské dary, o které se postarali rodiče ze Sdružení rodičů Kaštanová z. s. Žáci se učili také informační a čtenářské gramotnosti – z různých textů, obrázků, scének zjišťovali podstatné informace a propojovali je do celků. Při různých formách a metodách práce rozvíjeli a posilovali klíčové kompetence – sociální a personální, komunikativní, k učení, k řešení problémů, pracovní i občanské. Průběh celého ozdravného pobytu se spoustou fotek si můžete prohlédnout na stránkách školy http://7zstrinec.cz/.

Za celý pedagogický tým Mgr. Martina Kišová

 

 

 

Ozdravný pobyt byl proveden dle Fondem odsouhlasené dokumentace k projektu
"Moje cesta pro zdarví pro mateřskou školu II" ze dne 5. 5. 2016. Pobytu se účastnilo celkem 30 dětí mateřských škol společně se 4 pedagogickými pracovnicemi. 

Vzhledem k tomu, že žijeme v oblasti se značně zhoršenou kvalitou ovzduší, stanovili jsme si tyto hlavní cíle ozdravného pobytu:zlepšit odolnost organismu dětí, obohatit jejich poznatky z oblasti přírody a ekologie, prohloubit povědomí o významu životního prostředí pro člověka a vést k ochraně přírody.

Ozdravný pobyt byl zrealizován v areálu Lesního penzionu Podmitrov, který odpovídá svým umístěním, plošným komfortem, vybavením i mikroklimatickými podmínkami hygienickým požadavkům. 

Během pobytu byl realizován ekologický výukový program školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, nesoucí název „Ferda v přírodě“ v rozsahu 25 hodin. Monika Niedobová, vedoucí učitelka MŠ.

Více zde a zde.

stránka: 123
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki