Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaArchiv Úvodní stránka 2016-17

Úvodní stránka 2016-17

Rozhodnutí o přijetí žáka do školní družiny (celý dokument) zde.

Vážení rodiče, přátelé školy, milí žáci,

srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení školního roku 2017/2018, které se koná 4. září 2017 v 8:00 hodin ve třídách.

Těší se na Vás učitelský sbor.

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ!

Prázdniny nám pomalu končí a máme tady nový školní rok 2017/2018.

Informace pro žáky k zahájení školního roku:

4. 9. 2017        8.00 - 9.40 hod. (ranní družina ani provoz školní družiny není)

5. 9. 2017        8.00 - 11.40 hod. (od 5.9. ranní družina je, provoz škol. družiny do 16.00)  

6. 9. 2017        8.00 - 11.40 hod. (od 6. 9. se učíme podle rozvrhu) PLAVÁNÍ!

7. 9. 2017        8.00 - 11.40 hod.

8. 9. 2017        8.00 - 11.40 hod.

Obědy ve školní jídelně se dne 4. 9. 2017 vydávají  od 9.45 hod.

Žáci, nezapomeňte si vzít přezůvky!

Informace pro žáky 1. třídy

4. 9. 2017        8.00 - 9.40 hod. (ranní družina ani provoz školní družiny není)

5. 9. 2017        8.00 - 9.40 hod.(od 5.9. ranní družina je, provoz škol. družiny do 16.00)   

6. 9. 2017        8.00 - 10.45 hod. (od 6. 9. se učíme podle rozvrhu) PLAVÁNÍ!

7. 9. 2017        8.00 - 11.40 hod.

8. 9. 2017        8.00 - 11.40 hod. 

Informace pro žáky Otevřené třídy

4. 9. 2017        8.00 - 9.40 hod. (ranní družina ani provoz školní družiny není)

5. 9. 2017        8.50 - 12.20 hod. (od 5.9. ranní družina je, provoz škol. družiny do 16.00)

6. 9. 2017        8.50 - 12.20 hod.

7. 9. 2017        8.50 - 12.20 hod.

8. 9. 2017        8.50 - 12.20 hod.

POZOR!

Informace k zápisu do školní družiny pro přijetí žáků od 1. 9. 2017 zde.

Žádost o přijetí dítěte do školní družiny zde. Zápisní lístek zde.

Vstup do školy, vyzvednutí vysvědčení, informace apod. můžete získat na sekretariátu školy pondělí - čtvrtek v době od 8.00 do 12.00 hod.

Informujte se vždy předem tel.: 558 993 621.

Veselé, dlouhé a bezpečné prázdniny přejeme všem školákům.

Plavání žáků školy ve školním roce 2017/2018

Plavecký výcvik žáků 1. - 5. třídy bude probíhat vždy ve středy od 9:10 do 10:10. Odjezd autobusu od školy 8.45 hod., návrat ke škole v cca 10.40 hod. První lekce začíná ve středu 6. září 2017. Žáci OTEVŘENÉ TŘÍDY budou plavat ve třetím běhu od března 2018 vždy v úterky, také od 9:10 do 10:10.

Testování žáků 5. ročníku

V květnu 2017 se žáci 5. r. zúčastnili elektronického ověřování výsledků vzdělávání u žáků 5. a 9. r., které prováděla Česká školní inspekce. Zapojených bylo 3 697 základních škol a víceletých gymnázií. Žáci 5. r. získali 72% v Českém jazyku, ve všech oblastech jazyku byli nad průměrem hodnocení všech škol, v Matematice 52%, v Člověk a svět práce 74%. Více se můžete dozvědět zde. Jak hodnotí testování sami žáci? Můžete se dozvědět zde.

PRÁZDNINY V TŘINCI

červenec          srpen

Hasiči | 01.07.2017 | zobr: 912x

Setkání s dobrovolnými hasiči Dolní Líštná

Dne 20. 6. 2017 přijali pozvání na ZŠ Kaštanová v Třinci dobrovolní hasiči z Dolní Líštné Jakub Baňas, Daniel Sikora a Martin Bujok s velitelem JDH Vítězslavem Čarvášem. Společné setkání bylo součástí cvičného požárního poplachu školy, který prověřil účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích. Žáci i zaměstnanci školy základní i církevní opustili budovu v čase kratším než 3 minuty. Následně byla provedena odborná prohlídka prostor budovy JDH za účelem ochrany osob i majetku. Po ukončení „poplachu“ měli žáci 1. – 5. ročníku ZŠ Kaštanová možnost vyzkoušet si na školním hřišti hasičskou výzbroj a výstroj. V teplém slunečném počasí se žáci v hasičském oblečení cítili jako v sauně. Příjemné osvěžení jim pak přineslo stříkání vody z hadice na terč. Proud vody mířil často mimo terč na kolem stojící spolužáky. Pro vyplnění volné chvíle dostali žáci od hasičů pastelky a fixy k řešení zábavných úloh. Za poučný i zábavný dopolední program patří hasičům z Dolní Líštné poděkování a zároveň ocenění jejich náročné práce. Mgr. Ilona Heczková Fotografie zde a foto

Zákaz kouření a používání elektronických cigaret ve všech prostorách ZŠ

Zcela nový zákon č.65/2017 Sb.,  o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, uložil všem školám a školským zařízením "úkoly a povinnosti". Vstupní prostory do budov školy jsou označeny zákazem kouření a zákazem používání elektronických cigaret.

Prosíme všechny návštěvníky o dodržování uvedeného zákazu. Děkujeme. Mgr. Iveta Hudzietzová,ředitelka školy

stránka: 12345678910
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki