Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

IV. (5.ročník)

Milí páťáci, úkoly pro týden 19. 4. – 23. 4. 2021. Prosím o jejich vypracování a zaslání fotografií v pátek 23. 4. 2021 na email: 7zs@7zstrinec.cz. Děkuji.  Iveta Hudzietzová

 Matematika s. 152 cv. 2, 3., s. 63 cv. 17. Geometrie s. 155 cv. 9, 10, 13, 16.

 Čj, s. 22 cv. 2, s. 23 cv. 4 - přepis. Následně v 1 větě urči slovní druhy. U podstatných jmen, přídavných jmen a sloves urči mluvnické kategorie.

Úkoly pro týden 12.4. - 16.4.2021: anglický jazyk a vlastivěda 

 

Anglický jazyk: naučit se slovní zásobu lekce 5 Places (str. 52) - nábytek a předložky místa, následně vypracovat cvičení v pracovním sešitě na str. 42 a 43. 

Vlastivěda: Evropa, cestujeme po Evropě - nížiny a pohoří. Prosím o přečtení str. 8, 9 a 10 v knize Člověk a jeho svět - Putování po Evropě. Vypracovat úkoly na str. 9 (žluté cvičení Pracujte ve skupinách) do sešitu vlastivědy. 

Vypracované úkoly mi prosím zašlete na email: lenka.puczokova@7zstrinec.cz 

Děkuji Lenka Puczoková 

Úkoly pro týden 12. 4. – 16. 4. 2021. Prosím o jejich vypracování a zaslání fotografií v pátek 16. 4. 2021 na email: 7zs@7zstrinec.cz. Děkuji.  Iveta Hudzietzová

 Matematika s. 151 cv. 12, 14, 15., Geometrie s. 155 cv. 9, 10, 13, 16.

 Čj, s. 21 cv. 14. Ze cvičení přepiš do sešitu správně 1. - 5. větu.

Čj, s. 21 cv. 14. Splň b), c), d.

Milí páťáci,

úkoly pro týden 6. 4. – 9. 4. 2021. Prosím o jejich vypracování a zaslání fotografií v pátek 9. 4. 2021 na email: 7zs@7zstrinec.cz. Děkuji.  Iveta Hudzietzová

5. r., M, s. 151 cv. 16, 17, 18, 19. Geometrie s. 155 cv. 13, 16.

5. r., Čj, s. 21 cv. 14. Cvičení přepiš správně do sešitu.

5. r., Čj, s. 21 cv. 14. Splň b), c), d.

Rozhodni o pravdivosti výroku. Pravda (pravdivý výrok) – označ číslem 1. Nepravda (nepravdivý výrok) – označ číslem 0.

Své sdělení zdůvodni (objasni důvody svého rozhodnutí – Proč?).

 • A: Číslo 555 555 je pětinásobek čísla 111 111.
 • B: Dolní Líštnou protéká potok Lištnice, který se vlévá do Olše.
 • C: Číslo 800 je dělitelné 8.
 • D: Současným prezidentem České republiky je Václav Klaus.

Milí páťáci,

úkoly pro týden 29. 3. – 31. 3. 2021. Prosím o jejich vypracování a zaslání fotografií ve středu 31. 3. 2021 na email: 7zs@7zstrinec.cz. Děkuji. Iveta Hudzietzová

5. r., M, s. 151 cv. 12, 14, 15. Geometrie s. 155 cv. 9, 10. Pozor – u konstrukce trojúhelníku nezapomeň na náčrt, rozhodnutí, konstrukci, popis konstrukce a počet řešení..

5. r., Čj, s. 19 cv. 9. Cvičení přepiš správně do sešitu. V 1. - 3. větě urči slovní druhy, u podst. jmen, příd. jmen a sloves urči mluvnické kategorie.

Rozhodni o pravdivosti výroku. Pravda (pravdivý výrok) – označ číslem 1. Nepravda (nepravdivý výrok) – označ číslem 0.

Své sdělení zdůvodni (objasni důvody svého rozhodnutí – Proč?).

 • A: Číslo 555 555 je polovinou čísla 1 000 000.
 • B: RNDr. Věra Palkovská je starostkou města Třince.
 • C: Číslo 100 je dělitelné 8.
 • D: URSUS (zážitkové centrum v Dolní Lomné) je spojen s medvědem hnědým.

Milí páťáci,

úkoly pro týden 22. 3. – 26. 3. 2021. Prosím o jejich vypracování a zaslání fotografií v pátek 26. 3. 2021 na email: 7zs@7zstrinec.cz. Výuka online v tomto týdnu po - st. Iveta Hudzietzová

5. r., M, s. 150 cv. 9, 10, 11. Geometrie s. 154 cv. 5, 6, 7.

Nápověda pro geometrii zde.

5. r., Čj s. 12 cv. 22. Přepiš správně do sešitu.

5. r., Čj s. 13 cv. 23. Ze slov tvoř věty a zapiš je do sešitu. 4 věty budou jednoduché. 4 věty budou souvětí.

Ústně si zopakuj učivo o psaní slov s: bě - bje, pě, vje - vě, mě - mně.

Napiš osnovu příběhu č. 2 (druhý díl) knihy Ducháčkovic rodina aneb Tajemství půlnoční mlhy.

Rozhodni o pravdivosti výroku. Pravda (pravdivý výrok) – označ číslem 1. Nepravda (nepravdivý výrok) – označ číslem 0. Své sdělení zdůvodni (objasni důvody svého rozhodnutí – Proč?).

 • A: Čísla 1 254, 8 469, 1 254 358 jsou čísla sudá.
 • B: Polovina z 1 547 984 je 773 991.
 • C: Číslo 49 je prvočíslo.
 • D: Existuje zvíře s názvem Bubo bubo.
 • E: Před Velikonočním pondělím je Velký pátek.

Milí páťáci,

úkoly pro týden 15. 3. – 19. 3. 2021. Prosím o jejich vypracování a zaslání fotografií v pátek 19. 3. 2021 na email: 7zs@7zstrinec.cz. Pro dostatečný čas k dokončení a odeslání úkolů nebude online výuka v pátek 19. 3. 2021. Iveta Hudzietzová

5. r., M, s. 150 cv. 5, 6, 7, 8. Geometrie s. 154 cv. 2, 3, 4.

5. r., Čj s. 110 cv. 5. Přepiš do sešitu. V první větě urči slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných jmen, přídavných jmen a sloves.

Ústně si zopakuj učivo o předponách a předložkách (kdy píšeme společně se slovem a kdy zvlášť).

Napiš vizitku příběhu č. 2 (druhý díl) knihy Ducháčkovic rodina aneb Tajemství půlnoční mlhy. Vizitka obsahuje: Název příběhu z knihy. Autor. Ilustrátor. Hlavní a vedlejší postavy. Prostředí děje. Příběh (krátké písemné vyprávění). Osnova příběhu. Úkol navíc: Vymysli křížovku k příběhu.

Rozhodni o pravdivosti výroku. Pravda (pravdivý výrok) – označ číslem 1. Nepravda (nepravdivý výrok) – označ číslem 0. Své sdělení zdůvodni (objasni důvody svého rozhodnutí – Proč?).

 • A: Čísla 3, 5, 8, 9, 11 jsou čísla lichá.
 • B: Třinec leží v okrese Frýdek Místek.
 • C: Číslo 22 je dělitelné 11.
 • D: Existuje zvíře s názvem Lutra lutra.
 • E: Číslo 2 574 364 je dělitelné 2.

Milí páťáci,

úkoly pro týden 10. 3. – 12. 3. 2021. Prosím o jejich vypracování a zaslání fotografií v pátek 12. 3. 2021 na email: 7zs@7zstrinec.cz. Děkuji. Iveta Hudzietzová

5. r., M, s. 150 cv. 1, 2, 3, 4. Geometrie s. 154 cv. 1.

5. r., Čj s. 108 cv.2. Přepiš do sešitu. V první a druhé větě urči slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných jmen, přídavných jmen a sloves..

Rozhodni o pravdivosti výroku. Pravda (pravdivý výrok) – označ číslem 1. Nepravda (nepravdivý výrok) – označ číslem 0.

 • A: Číslo 3 je číslo liché .
 • B: Bratislava leží v Egyptě.
 • C: Číslo 22 je dělitelné 2.
 • D: Existuje sněžný muž Yetti.
 • E: Číslo 2 574 364 je dělitelné 10.

Vlastivěda do 14.3.2021

Prosím o přečtení stránek 42 - 45 v učebnici a písemné vypracování odpovědí na otázky na str. 45. Odpovědi prosím vypracujte co možná nejpodrobněji do sešitu nebo na papír a zašlete do neděle 14.3. na email lenka.puczokova@7zstrinec.cz

Děkuji L.P. 

Angličtina 9.3.-12.3.2021

Prosím o dokončení stránek v pracovním sešitě AJ do str. 34. Vypracované stránky mi vyfoťte a zašlete na email: lenka.puczokova@7zstrinec.cz

Odkazy na procvičení slovní zásoby: 

https://wordwall.net/play/9275/703/3975

https://wordwall.net/play/12277/599/240

Prosím o vyplnění jména. Děkuji. 

L.P. 

stránka: 12
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki