Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

IV. (4.ročník)

Milí čtvrťáci,

úkoly pro týden 26. 4. – 30. 4. 2021. Prosím o jejich vypracování a zaslání fotografií v pátek 30. 4. 2021 na email: 7zs@7zstrinec.cz. Děkuji. Iveta Hudzietzová

4. r., M, s. 142 cv. 10, 11 vždy! zápis, příklad (výpočet), odpověď. S. 142 cv. 13, 14.

Geometrie s. 153 cv. 15, 16, 17, 18.

Nakresli osově souměrný obrázek a vyznač osu souměrnosti. Obrázek si vymysli.

4. r., Čj s. 39 cv. 2b). Přepiš do sešitu a doplň chybějící písmena. Ze cvičení vyber vždy 5 slov pro každý slovní druh. Možná, budou některá slova u slovních druhů chybět.

Angličtina a vlastivěda do pátku 30.4.2021

Angličtina do úterý 27.4.: 

Opakování - kniha str. 46/cv 4 a pracovní sešit str. 46-47 - prosím o vypracování do středy 28.4.

Angličtina do středy 30.4.: 

Lekce 10: kniha str. 48-50 - prosím vy vypsání a přeložení nové slovní zásoby do slovníčku. 

Pracovní sešit: str. 48-49 - prosím o vypracování cvičení, dle zadání. 

Vlastivěda: 

Střední Čechy - učebnice str. 10-13. Prosím o zpracování krátkého vyprávění o středních Čechách - malý projekt do sešitu vlastivědy. Zajímavá místa, podnebí, vodstvo, města, hospodářství. Informace stačí čerpat z učebnice. 

Vypracované úkoly prosím zašlete na email: lenka.puczokova@7zstrinec.cz

Děkuji L.P. 

 

Milí čtvrťáci,

úkoly pro týden 19. 4. – 23. 4. 2021. Prosím o jejich vypracování a zaslání fotografií v pátek 23. 4. 2021 na email: 7zs@7zstrinec.cz. Děkuji. Iveta Hudzietzová

4. r., M, s. 151 cv. 22, 23, zápis a příklad (výpočet), s. 144 cv. 22, 23 (zápis, příklad, odpověď).

Geometrie s. 153 cv. 12, 13, 14.

Nakresli osově souměrný obrázek a vyznač osu souměrnosti. Obrázek si vymysli.

4. r., Čj s. 38 cv. 9. Přepiš do sešitu a splň cv. 9a).

Milí čtvrťáci,

úkoly pro týden 12. 4. – 16. 4. 2021. Prosím o jejich vypracování a zaslání fotografií v pátek 16. 4. 2021 na email: 7zs@7zstrinec.cz. Děkuji.  Iveta Hudzietzová

4. r., M, s. 151 cv. 22, 23, 24 (bez kalkulačky, se zkouškou). Geometrie s. 153 cv. 10.Při rýsování je nutno použít pravítko s ryskou.

4. r., Čj s. 26 cv. 6. Přepiš do sešitu. V 1. větě urči slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves.

Úkoly pro týden 12.4.-16.4.2021: anglický jazyk a vlastivěda 

Anglický jazyk: přečíst si a přeložit str. 43 a 44 v knize. Str. 44 doplnit do knihy. A následně vypracovat str. 43-45 v pracovním sešitě. 

Vlastivěda: Praha a její okolí - učebnice str. 4-8. Prosím o zpracování krátkého povídání k Praze - malý projekt. zajjímavá místa, vznik, založení Prahy atd. Stačí čerpat z učebnice Člověk a jeho svět - Putování po České republice. 

Vypracované úkoly zašlete na email lenka.puczokova@7zstrinec.cz 

Děkuji Lenka Puczoková 

 

Milí čtvrťáci,

úkoly pro týden 6. 4. – 9. 4. 2021. Prosím o jejich vypracování a zaslání fotografií v pátek 9. 4. 2021 na email: 7zs@7zstrinec.cz. Děkuji.  Iveta Hudzietzová

4. r., M, s. 151 cv. 17, 18, 19, 20. Geometrie s. 153 cv. 9.

4. r., Čj s. 26 cv. 5b). Přepiš do sešitu. Urči mluvnické kategorie u podstatných jmen v 1. řádku.

4. r., Čj s. 26 cv. 5b). Vyber 5 spojení a utvoř s nimi souvětí. K souvětí napiš vždy větný vzorec.

Rozhodni o pravdivosti výroku. Pravda (pravdivý výrok) – označ číslem 1. Nepravda (nepravdivý výrok) – označ číslem 0.

Své sdělení zdůvodni (objasni důvody svého rozhodnutí – Proč?).

 • A: Číslo 555 555 je pětinásobek čísla 111 111.
 • B: Dolní Líštnou protéká potok Lištnice, který se vlévá do Olše.
 • C: Číslo 800 je dělitelné 8.
 • D: Současným prezidentem České republiky je Václav Klaus.

Milí čtvrťáci,

úkoly pro týden 29. 3. – 31. 3. 2021. Prosím o jejich vypracování a zaslání fotografií ve středu 31. 3. 2021 na email: 7zs@7zstrinec.cz. Děkuji.  Iveta Hudzietzová

4. r., M, s. 150 cv. 14, 15., s. 151 cv. 16. Geometrie s. 153 cv. 8.

4. r., Čj s. 23 cv. 3. Přepiš do sešitu. Urči mluvnické kategorie u podstatných jmen v 1. řádku.

Rozhodni o pravdivosti výroku. Pravda (pravdivý výrok) – označ číslem 1. Nepravda (nepravdivý výrok) – označ číslem 0.

Své sdělení zdůvodni (objasni důvody svého rozhodnutí – Proč?).

 • A: Číslo 555 555 je polovinou čísla 1 000 000.
 • B: RNDr. Věra Palkovská je starostkou města Třince.
 • C: Číslo 100 je dělitelné 8.
 • D: URSUS (zážitkové centrum v Dolní Lomné) je spojen s medvědem hnědým.

Milí čtvrťáci,

úkoly pro týden 22. 3. – 26. 3. 2021. Prosím o jejich vypracování a zaslání fotografií v pátek 26. 3. 2021 na email: 7zs@7zstrinec.cz. Výuka online v tomto týdnu po - st. Iveta Hudzietzová

4. r., M, s. 150 cv. 10, 11, 12. Geometrie s. 152 cv.3 (pouze vypočítej obvod), 4.

4. r., Čj s. 23 cv. 5. Přepiš správně do sešitu.

4. r., Čj s. 23 cv. 4c). Ze slov tvoř věty a zapiš je do sešitu. 5 vět bude jednoduchých. 4 věty budou souvětí.

Ústně si zopakuj učivo o psaní slov s: bě - bje, pě, vje - vě, mě - mně.

Napiš osnovu příběhu č. 2 (druhý díl) knihy Ducháčkovic rodina aneb Tajemství půlnoční mlhy.

Rozhodni o pravdivosti výroku. Pravda (pravdivý výrok) – označ číslem 1. Nepravda (nepravdivý výrok) – označ číslem 0. Své sdělení zdůvodni (objasni důvody svého rozhodnutí – Proč?).

 • A: Čísla 1 254, 8 469, 1 254 358 jsou čísla sudá.
 • B: Polovina z 1 547 984 je 773 991.
 • C: Číslo 49 je prvočíslo.
 • D: Existuje zvíře s názvem Bubo bubo.
 • E: Před Velikonočním pondělím je Velký pátek.

VLASTIVĚDA - projekt do 29.3.2021

Dle zadání na dnešní hodině vlastivědy: vypracovat projekt na téma "Česká republika". 

Projekt můžete zpracovat on line (word, power point atd.) nebo papírově (lepení, stříhání, kreslení). 

Termín odevzdání: pondělí 29.3.2021

Projekt by měl obsahovat základní údaje o ČR, jako jsou: poloha, rozloha, obyvatelstvo, kraje, povrch, pohoří, nejvyšší hora, nejdelší řeka, sousední státy, hlavní město, zajímavá míst v ČR atd. 

L.P. 

Milí čtvrťáci,

úkoly pro týden 15. 3. – 19. 3. 2021. Prosím o jejich vypracování a zaslání fotografií v pátek 19. 3. 2021 na email: 7zs@7zstrinec.cz. Pro dostatečný čas k dokončení a odeslání úkolů nebude online výuka v pátek 19. 3. 2021. Iveta Hudzietzová

4. r., M, s. 149 cv. 1, 5., s. 150 cv. 7, 8, 9. Geometrie s. 152 cv. 2.

4. r., Čj s. 142 cv.4. Přepiš do sešitu. V první až čtvrté větě urči slovní druhy, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves.

Ústně si zopakuj učivo o předponách a předložkách (kdy píšeme společně se slovem a kdy zvlášť).

Napiš vizitku příběhu č. 2 (druhý díl) knihy Ducháčkovic rodina aneb Tajemství půlnoční mlhy. Vizitka obsahuje: Název příběhu z knihy. Autor. Ilustrátor. Hlavní a vedlejší postavy. Prostředí děje. Příběh (krátké písemné vyprávění). Osnova příběhu. Úkol navíc: Vymysli křížovku k příběhu.

Rozhodni o pravdivosti výroku. Pravda (pravdivý výrok) – označ číslem 1. Nepravda (nepravdivý výrok) – označ číslem 0. Své sdělení zdůvodni (objasni důvody svého rozhodnutí – Proč?).

 • A: Čísla 3, 5, 8, 9, 11 jsou čísla lichá.
 • B: Třinec leží v okrese Frýdek Místek.
 • C: Číslo 22 je dělitelné 11.
 • D: Existuje zvíře s názvem Lutra lutra.
 • E: Číslo 2 574 364 je dělitelné 2.
stránka: 12
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki