Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

Email: 7zs@7zstrinec.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová

Třídní učitelka 4. a 5. ročníku: Mgr. Martina Kišová

Součástí výuky ICT je také seznámení se s počítačem. Už víme, že má komponenty interní (software) a externí (hardware). Již bychom dokázali počítač zapojit do sítě, přidat monitor, myš, klávesnici, reproduktory i tiskárnu. Jak vypadá počítač uvnitř, jsme zkoumali 11. 12. 2015. Počítačový expert rozebral počítač i tiskárnu přímo před našimi zraky. Fotografie zde.

Procvičování anglických slovíček

Sady slovíček k procvičení jsou pro žáky připraveny na následujících odkazech: 4.třída, 5.třída. Na výběr jsou různé aktivity a hry. Stránka je v angličtině, ale ovládání není složité, nápovědu k jednotlivým funkcím naleznete v tomto dokumentu.

autor: Hlavničková

PANÁČEK SOSŇÁČEK A PANENKA KAŠTÁNKA
Dne 9. 10. jsme se věnovali panence Kaštánce a panáčkovi Sosňáčkovi. V českém jazyce jsme psali o těchto dvou postavách popis. Do pracovních činností jsme si měli přinést vylisované listy. Nikdo nevěděl, na co je budeme potřebovat. Z vylisovaných listů jsme tvořili panenku Kaštánku a panáčka Sosňáčka. Každý je tvořil podle své fantazie. Když byly výrobky
hotové, vystavili jsme si je ve třídě. V informatice jsme v programu malování kreslili podle popisu, který jsme psali v českém jazyce. Tento den byl naprosto o panence Kaštánce a panáčkovi Sosňáčkovi. Nikol Dziková, 5. r.

Fotografie z výuky Pč zde. Práce žáků v programu malování:

   

  

 

Práce žáků: Popis osoby - panáček Sosňáček, panenka Kaštánka

Texty neprošly jazykovou a grafickou úpravou. Můžete si přečíst fantazii žáků 4. a 5. r. Jsou popisy shodné s obrázky?

Adam M., Adéla H., Daniel S., Filip M., Jan K., Janko K., Katka S., Karolina M., Vojta N., Martin Z., Nikol S., Ondřej B., Klára S., Timon P., Neznámý autor.

Pracovní postup

Patří mezi slohové útvary stylu odborného. Obsahuje popis děje v chronologickém pořadí. Úkolem žáků 4. a 5. r. bylo zpracovat pracovní postup výroby jídla nebo skládanky z papíru (origami). Při výuce Čj nejen přednesli pracovní postup, u papírové skládanky museli transparentně výrobek poskládat před spolužáky a spolužáky skládanku naučit. Velmi často nám chyběla slova pro skládání. "Učitel" skládal za zády spolužáků nebo si spolužáci radili navzájem, z nichž jeden měl zavázané oči, nebo skládali všichni poslepu papírovou lodičku.

Fotografie napoví více. Můžete si je prohlédnout zde a zde a zde.

Čtu, čteš, čteme.

Setkání s literaturou v hodinách Čj.

Fotografie zde.

 

Náplní učiva vlastivědy žáků 5. r. je období od druhé poloviny 18. století do současnosti. Protože nám chybí základní dějinné linie událostí českých dějin, připomínáme si je ve zkratce nyní. Daniel  Sikora přinesl vzácnou knihu L. Seifertové dějiny udatného českého národa, která nám také pomohla s orientací na časové přímce. Fotografie z výuky zde.

Zde odkaz na krátké televizní pořady pro zájemce o dějiny českých zemí.

Výuka Čj, Popis osoby 

Mezi komunikační a slohovou výchovu učiva Čj patří také Popis. Cílem dnešních dvou vyučovacích hodin bylo objevit pravidla ústního i písemného popisování postavy. Nejdříve se hádalo, kdo je kdo. Následovalo vlastní "buření mysli" - co mě všechno napadne, když mám někoho popsat. Práce ve skupinách měla jasně daná pravidla a společně se vytvářela myšlenková mapa. Při popisu spolužáka jsme se hodně nasmáli a také byli někteří z nás mile překvapeni, jak o něm druhý ve škole myslí. Domácí úkol lze nalézt mezi fotografiemi z výuky - zde.

Jak se úkol povedl? Zde si můžete přečíst práce žáků, kteří popsali osobu podle předem dané osnovy: Danek S., Niki D., Filip M., Klárka S., Ondra B., Honza K., Vojta N., Kája M.

NÁŠ ATLAS POKOJOVÝCH ROSTLIN

V rámci pracovních činností si žáci zjistili, jaké rostliny doma pěstují a jaké mají nároky na péči - jak velkou zálivku a jak ji často potřebují, kolik slunce nebo stínu snesou, zda jsou jedovaté, nebo ne. Nejoblíbenějšími pokojovými rostlinami jsou kaktusy a orchideje. Více na fotkách zde. Mgr. Martina Kišová 

Zpráva pro žáky 4. a 5. r.

Domácí úkol z českého jazyka, T: 25. 9. 2015

4. r., str. 23, cv. 5, 1. - 3. řádek

5. r., str. 16, cv. 35, 1. - 10. větu

TANGRAM
je snad nejstarší logický hlavolam pocházející z Číny. Skládá se z rovinných geometrických útvarů. Na nich jsme si v geometrii zopakovali vzájemné polohy přímek v rovině, průsečíky přímek, délky úseček, vlastnosti čtverce, rovnoramenného trojúhelníku, ukázali si kosodélník, pravý úhel. V pracovních činnostech si žáci tuto pomůcku sestrojili na tvrdý papír, vystřihli, někteří také vybarvili a dále s ní budou pracovat a tvořit v některých hodinách geometrie. Více na fotkách zde.

stránka: 1234
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki